A A+ A++

Dział Współpracy z Zagranicą – Sekcja Wymiany Międzynarodowej podlega bezpośrednio 

Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju i koncentruje się na ciągłym rozwijaniu współpracy międzynarodowej w zakresie mobilności akademickiej zarówno studentów jak i pracowników Uczelni.

Do podstawowych zadań naszego Biura należy:

 • realizacja uczelnianych projektów wymiany akademickiej ERASMUS+ KA1
  oraz powiązanych z nim projektów POWER-mobilność oraz Edukacja,
 • realizacja innych ogólnouczelnianych projektów wymiany akademickiej (w zależności od oferty),
 • aplikowanie do instytucji krajowych i zagranicznych z wnioskami projektowymi obejmującymi wymianę akademicką,
 • przygotowywanie umów międzyuczelnianych dotyczących mobilności akademickiej
  oraz prowadzenie ich ewidencji, obsługa administracyjna współpracy z partnerskimi uczelniami zagranicznymi (w ramach realizowanych projektów),
 • tworzenie sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych projektów,
 • promocja programów mobilności akademickiej,
 • udział w wydarzeniach oraz działaniach sieci akademickich związanych z realizacją
  i promocją wymiany akademickiej,
 • obsługa procesu rekrutacji przyjazdów i wyjazdów w ramach ERASMUS+ KA1 oraz związana z tym statystyka
  i sprawozdawczość.

DANE ADRESOWE BIURA:

Dział Współpracy z Zagranicą – Sekcja Wymiany Międzynarodowej

Politechnika Śląska

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A, pokój nr 48 (wejście od Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

tel.: +48 237 22 07, +48 237 13 29, +48 237 17 53

DANE IDENTYFIKACYJNE UCZELNI:

ERASMUS CODE: PL GLIWICE01

PIC number: 999899087

Organsation ID: E10209126

Registration number (REGON): 000001637

VAT number (NIP): PL6310200736

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie