A A+ A++
EUrope-days

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

z96.png

 

ZASADY KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
Stypendia Programu Erasmus+ KA131 - Kontrakt uczelniany 2023

NABÓR W SEMESTRZE LETNIM 2023/2024

z43.png


NABÓR KANDYDATÓW
W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+ KA131-2023
TERMIN:   15.01.2024 – 23.02.2024

REALIZACJA WYJAZDÓW

Realizacja wyjazdów pracowników Politechniki Śląskiej w celach dydaktycznych/wykładowych (STA) i/lub szkoleniowych (STT) z budżetu kontraktu 2023 Programu Erasmus+ odbywa się na zasadach kwalifikacji pracowników z uwzględnieniem aktualnych stawek dofinansowania (tabela poniżej) i wysokości otrzymanych środków finansowych.

z3517.png

 

KRAJE, DO KTÓRYCH MOŻNA WYJECHAĆ: 

 

 • Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE):
  Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja
 • Państwa trzecie stowarzyszone z Programem - Erasmus+ KA131:
  Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja
 • Państwa Trzecie Niestowarzyszone Z Programem - Erasmus+ KA131:
  Region 13 - Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino
  Region 14 - Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo (ze względu na Brexit wyjazdy do Wielkiej Brytanii nie będą realizowane)
  [Kraje regionów - przewodnik po programie str 35-38, lub online]
 • Kraje partnerskie, poza Unii Europejskiej (Erasmus+ KA171):
  w zależności od przyznanych grantów w projekcie

z911.png

 

WYKAZ UCZELNI PARNERSKICH  

 

z248.png

 

STAWKI STYPENDIALNE:

Erasmus+ wyjazdy pracowników KA131 2023 stawki dofinansowania

Podział krajów partnerskich na grupy jest zawarty na str. 32-35 wersji angielskiej Przewodnika po Programie Erasmus+ 2023, przewodnik po programie wersja polska str 35-38, lub online.

STA - WYJAZDY DYDAKTYCZNE, WYKŁADOWE

O wyjazd w celach dydaktycznych mogą ubiegać się pracownicy PŚ:

z298.png

 

 • nauczyciele akademiccy.

 

Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.

Zgodnie z wytycznymi Programu Erasmus+ przed wyjazdem musi zostać uzgodniony i zatwierdzony między stronami program nauczania STA (Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching). Niezbędnymi elementami tego dokumentu są:

 • uzgodnione daty mobilności,
 • zakładane cele nauczania,
 • szczegółowy plan programu zajęć
 • oczekiwane rezultaty. 

Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie którego należy zrealizować minimum 8 godzin dydaktycznych.

Grant Erasmus+ wysokość dofinansowania jest kwotą ryczałtową, zróżnicowaną ze względu na kraj wyjazdu i długość pobytu (2-5 dni). Dofinansowaniem objęte są tylko dni robocze i maksymalnie 2 dni kalendarzowe na podróż tam i z powrotem, przy czym finansowanie dni podróży nie dotyczy wyjazdów do Ostrawy.

z919.png

Po zakończeniu pobytu niezbędne jest rozliczenie formalno-finansowe wyjazdu oraz wypełnienie obowiązkowej ankiety uczestnika Programu Erasmus+ (online EUSurvey), do której zaproszenie otrzymywane jest na maila.

STT - WYJAZDY SZKOLENIOWE

O wyjazd w celach szkoleniowych mogą ubiegać się pracownicy PŚ:

z298.png

 • kadry akademickiej,
 • administracji centralnej i wydziałowej,
 • pracownicy naukowo-techniczni,
 • bibliotekarze i lektorzy.
 

Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Dofinansowanie na wyjazdy w celach szkoleniowych nie może zostać przyznane na uczestnictwo w konferencji, kongresie, sympozjum itp. , szkoleniu  laboratoryjnym i/lub innym powiązanym z działalnością naukowo-badawczą. Podczas wyjazdu w celach szkoleniowych pracownik ma obowiązek do uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie szkolenia. Zaleca się, aby szkolenie odbyło się w innej instytucji niż w latach ubiegłych (jeśli dotyczy).

Zgodnie z wytycznymi Programu Erasmus+ przed wyjazdem musi zostać uzgodniony i zatwierdzony między stronami program szkolenia STT (Mobility Agreement-Staff Mobility For Training). Niezbędnymi elementami tego dokumentu są:

 • uzgodnione daty mobilności,
 • zakładane cele szlolenia,
 • szczegółowy plan programu zajęć,
 • oczekiwane rezultaty. 

Długość pobytu dydaktycznego wynosi min 2 dni, pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu.

Grant Erasmus+ wysokość dofinansowania jest kwotą ryczałtową, zróżnicowaną ze względu na kraj wyjazdu i długość pobytu (2-5 dni). Dofinansowaniem objęte są tylko dni robocze i maksymalnie 2 dni kalendarzowe na podróż tam i z powrotem, przy czym finansowanie dni podróży nie dotyczy wyjazdów do Ostrawy.

z919.pngPo zakończeniu pobytu niezbędne jest rozliczenie formalno-finansowe wyjazdu oraz wypełnienie obowiązkowej ankiety uczestnika Programu Erasmus+ (online EUSurvey), do której zaproszenie otrzymywane jest na maila.

DOKUMENTY DO POBRANIA

* Wniosek o wyjazd za granicę zatwierdzony przez przełożonego jest kierowany do SWM, gdzie zostaje uzupełniony o wymiary finansowe i zatwierdzany przez kontrolera budżetu, oraz dysponenta środków, następnie kierowany do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju w celu wyrażenia zgody na wyjazd. Skan dokumentu dołącza się do polecenia wyjazdu w SOD, gdzie wnioskuje się również o zaliczkę.

PRZYDATNE INFORMACJE

KONTAKT

ANNA BASTEK, T: (32) 237 1329

ANNA BASTEK, T: (32) 237 1329

SEKCJA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ERASMUS+ KA131 (kraje UE) anna.bastek@polsl.pl
ALEKSANDRA WALUŚKIEWICZ, T: (32) 237 2207

ALEKSANDRA WALUŚKIEWICZ, T: (32) 237 2207

SEKCJA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ERASMUS+ KA171 (kraje poza UE) aleksandra.waluskiewicz@polsl.pl
World-map-1

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie