A A+ A++
Współpraca międzynarodowa

Wydział Mechaniczny Technologiczny posiada bardzo rozbudowaną współpracę i umowy z ok. 150 uczelniami i ośrodkami zagranicznymi naukowo-badawczymi na wszystkich kontynentach. Przez lata Wydział uczestniczy w najważniejszych europejskich programach badawczych i dydaktycznych, takich jak: ERASMUS+ , Leonardo da Vinci, TEMPUS, CEEPUS, COPERNICUS.

Studenci studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich wyjeżdżają co roku na semestralne lub dłuższe studia niemal do wszystkich krajów Europy, w tym także w celu wykonania podwójnego dyplomu. Obecnie Wydział Mechaniczny Technologiczny współpracuje z 20 uczelniami w ramach programu ERASMUS +.

Pracownicy Wydziału licznie uczestniczą w zagranicznych konferencjach, stażach zagranicznych, a profesorowie biorą udział w misjach zagranicznych lub w charakterze wizytujących profesorów wygłaszają wykłady na zagranicznych Uniwersytetach.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie