A A+ A++
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Poprzedni
Następny

O wydziale

“Tworzy się Politechnikę Śląską (…) Politechnika Śląska dzieli się na cztery wydziały: mechaniczny, elektryczny, hutniczy, inżynieryjno-budowlany”

Już 1 czerwca 1945 roku w Krakowie rozpoczęto wykłady dla studentów czterech Wydziałów Politechniki Śląskiej, a 5 czerwca 1945 roku zorganizowano w auli Akademii Górniczej w Krakowie pierwszą uroczystą inaugurację dla około 1200 studentów Politechniki Śląskiej. W czerwcu 1945 roku przeniesiono na Śląsk cztery wydziały politechniczne Akademii Górniczej w Krakowie tzn.:

  • mechaniczny,
  • elektryczny,
  • chemiczny,
  • inżynieryjno-budowlany.

Do czasu przygotowania pomieszczeń na Śląsku wydziały te miały pracować w Krakowie. Stało się to możliwe, gdy 21 czerwca 1945 roku Zarząd Miasta Gliwice zawarł porozumienie z kierownictwem Politechniki Śląskiej o utworzeniu dzielnicy akademickiej i przekazaniu na jej potrzeby odpowiednich gmachów i budynków mieszkalnych, chociaż oficjalnie stan faktyczny, związany z działalnością Politechniki Śląskiej w Gliwicach, potwierdzono odpowiednim aktem dopiero 20 marca 1946 roku.

Pierwsza kadra naukowa i studenci
Dnia 4 lipca 1945 roku Rektorat ogłosił otwarcie z dniem 1 sierpnia 1945 roku, konkursu na obsadę katedr na Politechnice Śląskiej. 29 października 1945 roku odbyła się druga już, lecz pierwsza w Gliwicach, inauguracja roku akademickiego Politechniki Śląskiej, w jedynym wówczas gmachu dydaktycznym Uczelni, obecnie w posiadaniu Wydziału Chemicznego. Studia rozpoczęło 2750 studentów I roku. Uczelnię stanowiły nadal 4 wydziały, usytuowane w tym właśnie budynku z 54 katedrami, w których było zatrudnionych blisko 200 pracowników naukowo- dydaktycznych. Studia prowadzone były równolegle na kilku semestrach: na pierwszym, na który przyjęto studentów w październiku 1945 roku, na drugim, na którym kontynuowali studia studenci którzy rozpoczęli naukę w maju 1945 roku jeszcze w Krakowie, oraz na semestrach trzecim, piątym i siódmym, na których wznowili naukę studenci, którzy zmuszeni byli przerwać ją na innych uczelniach ze względu na II Wojnę Światową. Dnia 4 lipca 1945 roku Rektorat ogłosił otwarcie z dniem 1 sierpnia 1945 roku, konkursu na obsadę katedr na Politechnice Śląskiej. 29 października 1945 roku odbyła się druga już, lecz pierwsza w Gliwicach, inauguracja roku akademickiego Politechniki Śląskiej, w jedynym wówczas gmachu dydaktycznym Uczelni, obecnie w posiadaniu Wydziału Chemicznego. Studia rozpoczęło 2750 studentów I roku. Uczelnię stanowiły nadal 4 wydziały, usytuowane w tym właśnie budynku z 54 katedrami, w których było zatrudnionych blisko 200 pracowników naukowo- dydaktycznych. Studia prowadzone były równolegle na kilku semestrach: na pierwszym, na który przyjęto studentów w październiku 1945 roku, na drugim, na którym kontynuowali studia studenci którzy rozpoczęli naukę w maju 1945 roku jeszcze w Krakowie, oraz na semestrach trzecim, piątym i siódmym, na których wznowili naukę studenci, którzy zmuszeni byli przerwać ją na innych uczelniach ze względu na II Wojnę Światową.

Pierwsze plany studiów
Plany i programy studiów zostały przeniesione z Politechniki Lwowskiej. Podstawową kadrę profesorską w 1945 roku stanowili profesorowie Politechniki Lwowskiej, którzy zmuszeni byli wyemigrować ze Lwowa. Wielu profesorów Politechniki Lwowskiej, przybyło do Gliwic również w 1946 roku, część po krótkotrwałym pobycie w Krakowie. Z Politechniką Lwowską byli też związani liczni jej asystenci i studenci, którzy przybyli do Politechniki Śląskiej. W przyszłości wielu z nich zostało profesorami Politechniki Śląskiej. Ta znakomita kadra profesorska, kontynuująca świetne tradycje Politechniki Lwowskiej od początku była jednym z najsilniejszych atutów Politechniki Śląskiej i pozytywnie wyróżniała naszą Uczelnię spośród pozostałych Politechnik.

Ośrodki kształcenia studentów
Politechnika Śląska pozostaje w Gliwicach przez 55 lat, pomimo że wiosną 1947 roku specjalna komisja ministerialna badała celowość istnienia Uczelni właśnie tu. Opinia komisji była jednak jednoznacznie pozytywna, a ogromny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny naszej Uczelni w kolejnych dziesięcioleciach, potwierdził trafność tej decyzji. Historia Politechniki Śląskiej jest nierozerwalnie związana z Miastem Gliwice, chociaż dzisiaj Uczelnia ma swoje Ośrodki w Katowicach, w Zabrzu, w Rybniku, a także ośrodki zamiejscowe Wydziału w innych miastach Śląska i Zagłębia, na przykład w Dąbrowie Górniczej, Żorach i Tychach.

Pierwsi absolwenci
W roku 1949 Wydział Mechaniczny opuszcza rzesza 214 absolwentów (wśród ogólnej liczby 683), którzy kształcili się w Politechnice Śląskiej od pierwszego semestru.

Obecna nazwa Wydziału
Wydział Mechaniczny jako jeden z czterech pierwszych wydziałów Uczelni, stał się kuźnią kadr dla innych nowopowstających jednostek. 12 lipca 1950 roku powstał Wydział Górniczy, na który przeszło wielu dotychczasowych pracowników Wydział Mechanicznego. 24 grudnia 1953 roku z Katedr wyłączonych z Wydziału Mechanicznego, powołano Wydział Mechaniczny Energetyczny, później przekształcony w obecny Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Metalurgii na Wydziale Mechanicznym utworzona w roku 1966 była zalążkiem Wydziału Metalurgicznego, utworzonego 15 czerwca 1969 roku, przekształconego następnie w obecny Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, na którym do dziś pracuje wielu byłych pracowników i liczni absolwenci naszego Wydziału. W dniu 7 maja 1966 roku Wydział Mechaniczny został przemianowany na Wydział Mechaniczny Technologiczny, którą to nazwę nosi do dzisiaj.

 

Z Archiwum Politechniki Śląskiej

W drugiej połowie lat 60-tych, wraz ze wzrostem liczby studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz Mechanicznego Energetycznego powstał projekt międzywydziałowego budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 18. Koncepcja architektoniczna wykonana została w 1969 roku przez Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego. Autorami projektu są: Włodzimierz Buć, Nina Juzwa, Adam Lisik i Grzegorz Drzymała. Budynek został oddany do użytkowania w 1979 roku.

Zdjęcia pochodzą z okresu budowy, oraz z pierwszych lat funkcjonowania nowego obiektu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie