A A+ A++

Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 dr hab. inż. Marta DUDEK-BURLIKOWSKA (RMT1)

Pełnomocnik ds. Polskich Ram Kwalifikacji

dr hab. inż. Marta DUDEK-BURLIKOWSKA (RMT1)

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

dr hab. inż. Wirginia PILARCZYK, prof. PŚ (RMT1)

Pełnomocnik ds. Promocji

mgr inż. Grzegorz KRAWCZYK (RMT0)

Pełnomocnik ds. Popularyzacji Nauki

dr inż. Bogusław ZIĘBOWICZ (RMT1)

Pełnomocnik ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi

dr hab. Agata ŚLIWA, prof. PŚ (RMT1)

Pełnomocnik ds. Kontaktów z Absolwentami Wydziału Mechanicznego Technologicznego

dr hab. inż. Cezary GRABOWIK, prof. PŚ (RMT2)

Pełnomocnik ds. Substancji, Preparatów i Odpadów Niebezpiecznych

dr hab. inż. Tatiana KARKOSZKA, prof. PŚ (RMT1)

Pełnomocnik ds. Domu Studenckiego SOLARIS

dr inż. Adam ZARYCHTA (RMT1)

Pełnomocnik ds. BHP

dr inż. Jarosław MIKUŁA (RMT1)

wraz z Komisją, powołaną pismem wg rozdzielnika nr 7/11/12 z dnia 25.01.2012r.

Pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej

dr hab. inż. Waldemar KWAŚNY, prof. PŚ (RMT1)

Pełnomocnik ds. przekwalifikowania kadry dydaktycznej

dr hab. inż. Waldemar KWAŚNY, prof. PŚ (RMT1)

Pełnomocnik ds. Patentów i Wynalazków

dr inż. Tomasz MACHOCZEK (RMT3)

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. inż. Marcin ADAMIAK, prof. PŚ (RMT1)

Pełnomocnik ds. Kontaktów z Otoczeniem Gospodarczym

mgr inż. Anna KILJAN (RMT1)

Koordynator Wydziałowy ds. Wymiany Międzynarodowej

dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ

Lokalny Administrator Systemów Informatycznych (LASI)

mgr inż. Jacek ZACŁONA (RMT1)

Administrator Sieci Wydziałowej

mgr inż. Jacek ZACŁONA (RMT1)

Moderator (biblioteka główna)

dr hab. inż. Jerzy MENDAKIEWICZ, prof. PŚ (RMT4)

Pełnomocnik ds. Zagospodarowania Infrastruktury Wydziału Mechanicznego Technologicznego przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach

prof. dr hab. inż. Jan SZAJNAR (RMT8)

Pełnomocnik ds. Parametryzacji i Akredytacji Kierunków Studiów

dr hab. inż. Krzysztof JANERKA, prof. PŚ (RMT8)

Pełnomocnik ds. Zdalnej Edukacji

dr inż. Sebastian RZYDZIK (RMT6)

Pełnomocnik ds. Planowania i Kontrolingu

mgr Ewa ZUCHOWSKA (RMT0)

Pełnomocnik ds. Zarządzania Projektami

dr hab. inż.  Rafał BABILAS, prof. PŚ (RMT1)

Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych (LPODO)

dr hab. inż.  Grzegorz DZIATKIEWICZ, prof. PŚ (RMT4)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie