A A+ A++
Erasmus+

Program ERASMUS+
Zasady kwalifikacji na studia i praktyki w ramach programu

Dzięki programowi ERASMUS+ można wyjechać na studia za granicą w ramach studiów na uczelni macierzystej i otrzymać stypendium rekompensujące w pewnym stopniu koszty utrzymania za granicą. Podstawowy okres wyjazdu na stypendium to 1 semestr (maksymalnie 5 miesięcy). Możliwy jest również wyjazd na praktykę (maksymalnie 4 miesiące), która jest związana z kierunkiem studiów. Rekrutacja na praktykę odbywa się przez cały rok.

 

Ogólne warunki, jakie musi spełnić student, aby ubiegać się o wyjazd to:

Ważne są również własne środki finansowe ze względu na różnicę w wysokości stypendium a rzeczywistymi kosztami utrzymania za granicą.

Student może uczestniczyć w mobilności programu Erasmus+ w ramach dopuszczalnego tzw. „kapitału mobilności”, tj. maksymalnie 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, niezależnie od formy mobilności (okresy pobytu na studiach i praktykach sumują się).

 

Rekrutacja dzieli się na dwa etapy:

– kwalifikację wydziałową – prowadzoną przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną,

– weryfikację centralną – prowadzoną przez Sekcję Wymiany Międzynarodowej w Dziale współpracy z Zagranicą (SWM).

Kandydat, który spełnił wymagania zostaje zakwalifikowany na wyjazd przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną. Następnie przygotowuje wymagane dokumenty aplikacyjne, które po zaakceptowaniu przez Koordynatora Wydziałowego są przesyłane do Sekcji Wymiany Międzynarodowej. Tam następują dalsze kroki – od nominacji na wybraną uczelnię po rozliczenie wyjazdu. O przyjęciu zakwalifikowanego przez Komisję studenta decyduje uczelnia przyjmująca na podstawie własnych kryteriów.

 

Kraje do których można wyjechać:

  • kraje należące do Unii Europejskiej (Erasmus+ KA103),
  • Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia (Erasmus+ KA103),
  • kraje Europejskiego Obszaru Europejskiego: Islandia, Norwegia, Liechtenstein (Erasmus+ KA103, Program Edukacja),
  • kraje partnerskie, spoza Unii Europejskiej (Erasmus+ KA107).

Przydatne linki:

Kontakt

lic. Monika Suchy – Biuro Dziekana

 
Sekretariat Prodziekana ds. Infrastruktury i Organizacji
Biuro Wymiany Międzynarodowej
nr telefonu 032 237 14 20
nr pokoju 173
Wykaz umów Erasmus+ dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie