A A+ A++

Fizyka Techniczna - studia o profilu praktycznym

Poziom studiów

studia I stopnia

Kierunek

praktyczny

 

Czas trwania

3,5 roku (7 semestrów)

Uzyskiwany tytuł

inżynier

Opis kierunku

Specjalnie dla osób kreatywnych, chcących dogłębnie zrozumieć naturę otaczającego świata, ale i również zainteresowanych szybkim znalezieniem pracy w przemyśle zaawansowanych technologii wspomaganych komputerowo oraz rozwiązaniami z zakresu robotyki, oferujemy studia stacjonarne I stopnia, siedmio-semestralne, na kierunku Fizyka Techniczna. Studia posiadają profil praktyczny, który jest współtworzony z przedstawicielami przemysłu. Kierunek fizyka techniczna jest prowadzony w Instytucie Fizyki, Centrum Naukowo-Dydaktycznym, mającym swoją siedzibę w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Stanisława Konarskiego 22B w Gliwicach.

Jako główne ścieżki kariery zawodowej koncentrujemy się na przygotowaniu osób do pracy w zakresie zaawansowanych technologii związanych z techniką próżniową, robotyką i automatyką oraz projektowaniem i analizą misji kosmicznych (przedmioty prowadzone w j. angielskim; Mission Analysis, Attitude and Orbit Control Systems, Spacecraft Design, System Engineering for Aerospace).

Przy kwalifikacji na kierunek Fizyka Techniczna bierze się pod uwagę 60% wyniku z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (wynik W1) i 40% wyniku z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii lub informatyki (wynik W2):

P=0.4*W1+0.6*W2

Lista przedmiotów objętych programem studiów inżynierskich o profilu praktycznym

Analiza wyników pomiarów
Automatyzacja pomiarów fizycznych
Bazy danych
Czujniki chemiczne i biosensory
Czujniki wielkości fizycznych
Elektrodynamika
Elementy mechaniki kwantowej
Fizyczne podstawy elektroniki
Fizyka i technika wysokiej próżni (w j.ang)
Fizyka ogólna
Grafika inżynierska
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kriogenika
Laboratorium fizyczne
Laboratorium fizyczne zaawansowane
Laboratorium specjalistyczne - obieralne
Matematyka
Materiałoznawstwo
Metody badań materiałów
Metody eksperymentalne fizyki
Metody izotopowe
Metody matematyczne fizyki
Metody numeryczne w fizyce
Metody obróbki materiałów
Mikroskopia skaningowa
Optyka
Podstawy fizyki ciała stałego
Podstawy fizyki jądrowej
Podstawy fizyki statystycznej
Podstawy programowania
Pomiary w wysokiej próżni
Program Matlab w zastosowaniach fizycznych
Programowanie sterowników
Programowanie w C/C++
Programowanie w języku Python
Projekt inżynierski - obieralny
Ruch cząstek naładowanych w polach
Sieci komunikacyjne i przemysłowe
Spektroskopia elektronowa
Symulacje w programie Comsol Multiphysics
Systemy akwizycji danych pomiarowych
Systemy operacyjne
Technologie próżniowe
Źródła i detektory światła

Utworzenie kierunku kształcenia Fizyka Techniczna o profilu praktycznym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony firm działających w branży zaawansowanych technologii na Śląsku. W procesie dydaktycznym współpracują z nami następujące firmy (potencjalni pracodawcy): 

BELMAR Sp. Z.o.o - Kędzierzyn - Koźle,
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. Z.o.o. - Kaniów,
BUMAR-MIKULCZYCE Zakład Mechaniczny - Zabrze,
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. - Białe Błota,
Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej REHA-FORMA - Bielsko-Biała,
Etisoft Sp. Z.o.o. - Gliwice,
European Silicon Sp. Z.o.o. - Łaziska Górne,
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A. - Tarnowskie Góry,
Future Processing - Gliwice,
Główny Urząd Miar - Warszawa,
Heraeus Electro-Nite Polska Sp. Z.o.o. - Sosnowiec,
Huta Bankowa sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza,
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Warszawa,
Instytut Spawalnictwa Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości - Gliwice,
i-Petrol Sp. Z.o.o. - Katowice,
JML Funeris Sp. Z o.o.- Katowice,
KOMEL Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych - Sosnowiec,
KP Labs - Gliwice,
Martech P.P. U.H. Plus Sp.J. - Łaziska Górne,
Ośrodek Pomiaru i Automatyki Przemysłu Węglowego SA - Zabrze,
Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice Sp. Z o o. - Gliwice,
PREVAC Sp. Z.o.o. - Rogów,
ProPoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - Gliwice,
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych FIRMUS Sp z o.o. - Olkusz,
Sploty SP. Z.o.o. - Zabrze,
Teksid Iron Poland Sp. z o.o. - Skoczów,
Urząd Dozoru Technicznego - Warszawa,
WASKO S.A. - Gliwice,
Wichary Technic Sp. Z.o.o. - Bielsko-Biała,
Wojskowe Zakłady Lotnicze N.2 S.A. - Bydgoszcz,
Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń Elektronicznych i Układów Automatyki ELKON - Rybnik,
Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp z o. o. - Katowice

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie