A A+ A++

Podstawowe obszary badań w Zakładzie Fizyki Stosowanej

ico

Właściwości cieplne ciał stałych

pomiar dyfuzyjności cieplnej materiałów litych, pomiar współczynnika przewodnictwa cieplnego cienkich warstw, wykorzystanie zjawiska fototermicznego i fotoakustycznego w nieniszczących metodach pomiarowych i diagnostycznych

ico

Właściwości elektronowych powierzchni półprzewodników i struktur półprzewodnikowych

badania teoretyczne i eksperymentalne powierzchniowych procesów elektronowych w strukturach metal-dielektryk-półprzewodnik, modelowanie i charakteryzacja własności elektronowych struktur niskowymiarowych, w tym powierzchni i granic fazowych struktur półprzewodnikowych stosowanych w opto- i nanoelektronice

ico

Skaningowa mikroskopia różnych typów

mikroskopia sił atomowych w trybie kontaktowym i bezkontaktowym, pasywna i aktywna skaningowa mikroskopia cieplna, chemiczna mikroskopia skaningowa oparta o efekt Augera

ico

Modelowanie komputerowe i analizy danych eksperymentalnych

modelowanie zjawisk cieplnych z wykorzystaniem pakietów MATLAB®, Mathematica, COMSOL Multiphysics™

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie