A A+ A++

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dokumentacja systemu

W IF CND obowiązują wszystkie procedury uczelniane zapisane w Księdze Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzonej zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej nr 54/2022 z dnia 1 marca 2022.

Do pobrania

PU7 - OBOWIĄZKI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DOCX Pobierz
Z1-PU7 Potwierdzenie znajomości regulaminu i zasad BHP obowiązujących w laboratorium DOCX Pobierz
Z2-PU7 Formularz zastępstw i odrabiania zajęć DOCX Pobierz
Z3-PU7 Protokół egzaminu ustnego DOCX Pobierz
Z2-PU8 Protokół hospitacji DOCX Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie