A A+ A++

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623 oraz 784, tekst jednolity z dnia 1 marca 2021 r.) w sprawie informacji o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności 

informuję, że 

   • działalność Instytutu Fizyki – CND Politechniki Śląskiej w Gliwicach związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegająca na stosowaniu źródeł promieniotwórczych do celów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych. 
   • na podstawie pomiarów dawek środowiskowych, nie stwierdzono przypadków przekroczenia dawek granicznych, określonych dla pracowników, uczniów, studentów i praktykantów oraz osób z ogółu ludności, przebywających na terenie i w otoczeniu jednostki organizacyjnej.  
   • w związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze. 
   • działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

1 marzec 2023 r,Kierownik jednostki organizacyjnej:Dyrektor dr hab. inż. Adam Michczyński prof.PŚ 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie