A A+ A++

Dyrekcja

ico

Dyrektor

dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ

email: Adam.Michczynski@polsl.pl
tel. +48 32 237 22 16
44-100 Gliwice, Konarskiego 22B/9

ico

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

dr hab. inż. Anna Kaźmierczak-Bałata

email: Anna.Kazmierczak-Balata@polsl.pl
tel. +48 32 237 10 06
44-100 Gliwice, Konarskiego 22B/106

ico

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

dr hab. inż. Sławomira Pawełczyk, prof. PŚ

email: Slawomira.Pawelczyk@polsl.pl
tel. +48 32 400 30 22
44-100 Gliwice, Konarskiego 22B/207

Kierownicy jednostek wewnętrznych

Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego

dr hab. Anna Starczewska, prof. PŚ.

email: Anna.Starczewska@polsl.pl
tel. +48 32 603 4188
40-019 Katowice, Krasińskiego 8/162

ico

Kierownik Zakładu Fizyki Stosowanej

prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta

email: Jerzy.Bodzenta@polsl.pl
tel. +48 32 237 29 32
44-100 Gliwice, Konarskiego 22B/111

ico

Kierownik Zakładu Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska

dr hab. inż. Piotr Moska, prof. PŚ

email: Piotr.Moska@polsl.pl
tel. +48 32 400 26 62
44-100 Gliwice, Konarskiego 22B/205

Rada Dyrektorska

 1. dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta
 3. dr hab. inż. Anna Kaźmierczak-Bałata
 4. dr hab. inż. Maciej Krzywiecki
 5. dr hab. inż. Piotr Moska
 6. dr hab. inż. Sławomira Pawełczyk
 7. dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ
 8. dr hab. Anna Starczewska, prof. PŚ
 9. Jan Mitlas - przedstawiciel samorządu studenckiego
 10. Dr inż. Andreas Glenz - Prezes Zarządu PREVAC sp. z o.o. - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego
 11. Dr inż. Damian Spyra - D2S sp. z o.o., Grupa Kapitałowa WASKO - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Funkcje pełnione w Instytucie

 • Administrator serwisu internetowego: dr hab. inż. Maciej Krzywiecki, mgr inż. Grzegorz Kazanowski
 • Inspektor ochrony przed promieniowaniem: dr hab. Anna Starczewska
 • Koordynator ds. komputeryzacji i opiekun sieci: dr hab. inż. Maciej Krzywiecki
 • Koordynator obciążeń dydaktycznych: Aneta Jachimowicz, Lic.
 • Opiekun Praktyk Zawodowych dla kierunku Fizyka Techniczna: dr hab. inż. Wiesław Jakubik
 • Opiekun I pracowni studenckiej A i C: dr inż. Alina Domanowska
 • Opiekun II pracowni studenckiej w Gliwicach: dr inż. Anna Michalewicz
 • Opiekun I i II pracowni studenckiej w Katowicach: dr inż. Piotr Duka
 • Opiekun pracowni komputerowej: Prof. dr hab. Tomasz Błachowicz
 • Opiekun zaplecza Auli A: dr hab. inż. Jarosław Sikorski
 • Pełnomocnik ds. BHP: dr inż. Piotr Duka
 • Społeczny Inspektor Pracy: mgr Marlena Orlicka
 • Pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej: dr hab. inż. Barbara Sensuła
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: dr hab. inż. Grzegorz Poręba
 • Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji Kierunku Fizyka Techniczna: dr inż. Justyna Juszczyk-Synowiec
 • Pełnomocnik ds. gospodarki substancjami, mieszaninami i odpadami niebezpiecznymi: dr inż. Konrad Tudyka
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania projektami: dr Marcin Wojtyniak
 • Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+: dr hab. inż. Lucyna Grządziel

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie