A A+ A++

Podstawowe obszary badań w Zakładzie Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska

Zakład Geochronologii i Badan Izotopowych Środowiska (ZGiBIŚ) jest unikatową jednostką naukową, w której prowadzi się badania nad fizycznymi metodami izotopowymi i ich zastosowaniem w obszarze innych nauk.

W ramach Zakładu działają dwa laboratoria:

ico

Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas

datowanie radiowęglowe przy pomocy różnych technik pomiarowych (LSC, AMS),

pomiary zawartości lekkich izotopów stabilnych (H, C, N, O).

ico

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

datowanie metodami dozymetrycznymi (OSL, TL),

pomiary radioizotopowe (spektrometria α i γ) w środowisku (np. 210Pb, 137Cs).

Izotopowe metody badawcze stosowane w ZGiBIŚ znajdują zastosowanie w rekonstrukcji skal czasu dla zdarzeń w historii Ziemi i człowieka, badaniach zmian środowiska i klimatu oraz wpływu człowieka na środowisko i klimat. Wyniki badań wykorzystywane są w realizacji projektów naukowych z dziedziny nauk o Ziemi (geologii, geomorfologii, paleogeografii, hydrogeologii), nauk biologicznych (paleobotanika, dendrochronologia), archeologii i antropologii.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie