A A+ A++

Strony tytułowe prac przejściowych:

Strony tytułowe prac dyplomowych/projektów inżynierskich


Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów:

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych w poszczególnych Jednostkach

Suplementy do dyplomu:

Informacje do Suplementu

Na wniosek studenta możliwe jest wpisanie w suplemencie dodatkowych informacji związanych z:

  • aktywnym udziałem w kole naukowym (potwierdzenie opiekuna koła naukowego),
  • udziałem w pracach naukowo-badawczych w uczelni, współpracą z innymi ośrodkami naukowymi (potwierdzenie kierującego pracą dyplomową/projektem inżynierskim),
  • autorstwem opracowania, referatu lub publikacji (ksero 1-szej strony),
  • udziałem w warsztatach lub konferencjach naukowych (ksero abstraktu, materiałów konferencyjnych),
  • osiągnięciami naukowymi i sportowymi np.: dyplomy, nagrody, wyróżnienia – (kopia dyplomu, osiągnięcia sportowe potwierdza Ośrodek Sportu),
  • dodatkowymi zajęciami w trakcie studiów (zaświadczenie o odbyciu stażu, nadprogramowe praktyki, wyjeździe np. w ramach programu ERASMUS),
  • działalnością w środowisku studenckim i/lub uczelnianym (potwierdzenie przewodniczącego Samorządu Studenckiego).

Wykaz osiągnieć oraz potwierdzenia należy przesłać na adres mailowy, osoby obsługującej dany kierunek studiów, co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną obroną.

Brak tych informacji spowoduje, że nie będą one ujęte w suplemencie.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie