A A+ A++
Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej w Rybniku zaprasza na szkolenia przygotowawcze przed rozpoczęciem studiów na kierunkach technicznych. Szkolenia skierowane są do absolwentów szkół średnich, zwłaszcza absolwentów szkół ogólnokształcących.
 
Szkolenie ma na celu przygotowanie przyszłych studentów do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych i jest przeprowadzone przed rozpoczęciem I-go roku studiów lub w pierwszych miesiącach trwania I-go semestru studiów. 
Ponadto szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy absolwentów kończących szkoły ogólnokształcące z zakresu przedmiotów, które nie są w podstawie programowej tych szkół lub które nie obejmują w swojej podstawie programowej materiału wystarczającego do płynnego rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych.
 
Szkolenia organizowane są w ramach 4 modułów:
  • Matematyka
  • Fizyka z Elementami Elektrotechniki
  • Informatyka (Programowanie Komputerów)
  • Podstawy Teorii Układów Cyfrowych
 
 
Szkolenia organizowane w formie hybrydowej (stacjonarnie w CKU w Rybniku oraz online) lub całkowicie online.
Planowany termin szkolenia: 13-30.09.2021
Każde szkolenie trwa 18h zegarowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz konsultacji indywidualnych.
Rejestracja: szkolenia.cku@polsl.pl
 
 
Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie