A A+ A++

Mechanika i Budowa Maszyn – Studia Dualne

STUDIA I STOPNIA

TRWA DWUSTOPNIOWA REKRUTACJA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia dualne drugiego stopnia

TRWA DWUSTOPNIOWA REKRUTACJA

1) Kandydaci proszeni są o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na adresstudia_dualne_RMT@polsl.pl

w terminie do 28.01.2024 r.

W treści maila proszę dołączyć zapis:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na studia dualne RMT na Politechnice Śląskiej.  Jednocześnie  oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (pisząc na adres studia_dualne_RMT@polsl.pl), a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dla uczestników rekrutacji na studia dualne na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na wydziale mechanicznym technologicznym Politechniki Śląskiej.

List motywacyjny powinien zawierać:  imię i nazwisko, mail i telefon.

Zalecamy Państwu szyfrowanie dokumentów przekazywanych tą drogą. Podajemy Państwu kanał (nr telefonu:32 237-24-33), za pomocą którego ustnie kandydat, który chce szyfrować swoje dokumenty, przekaże hasło, którym zaszyfrował dokument.

Kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi. Proponowany termin rozmów: 30.01.2024 r.

Kandydaci mogą zaproponować firmę, którą sami znaleźli i mają w tej firmie poświadczenie przyjęcia na staż.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN NA WYDZIALE MECHANICZNYM TECHNOLOGICZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Pobierz

2) po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, co nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych. Kandydaci aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej

Slajd5-Kopia2

STUDIA I STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) – w tym od 3 do 6 miesięcy stażu w każdym roku akademickim.

Kandydat na studia przed rekrutacją na uczelni uczestniczy w rekrutacji do firm o profilu związanym z kierunkiem studiów. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywne ukończenie procesu rekrutacji w firmie i uzyskanie miejsca stażowego na cały okres studiów. Wyjątkowo w okresie pandemii możliwe jest podjęcie studiów przed uzyskaniem miejsca stażowego w firmie.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru i technologii kształtowania materiałów. Potrafią stosować nowoczesnych narzędzia informatyczne do modelowania układów i procesów oraz projektowania maszyn. Absolwenci znają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i potrafią zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Posiadają doświadczenie w pracy w przemiele i w realizacji projektów. Posiadają umiejętności z zakresu stosowania technologii proekologicznych i systemu zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz wielu innych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Grupa firm, która jest zaangażowana w realizację toku studiów, jest dobierana do każdego cyklu studiów przy kolejnych naborach na studia. Student w każdym roku akademickim objęty jest stażem (od 3 do 6 miesięcy). Student zatrudniony jest w wybranej firmie na okres studiów i zgodnie z rodzajem zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie za pracę. Ponadto część zajęć dydaktycznych w całym toku studiów prowadzone jest przez osoby ze Środowiska przemysłowego.

Slajd5-Kopia2

STUDIA II STOPNIA*

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

PK Specjalność projektowo-konstrukcyjna (PK)

systemy CAx, MES, analiza konstrukcji, zarządzanie i optymalizacja, szybkie prototypowanie, układy napędowe

TM Specjalność technologiczno-materiałowa (TM)

zarządzanie i kontrola jakości procesów produkcyjnych, technologie przetwórstwa i łączenia materiałów, zaawansowane materiały inżynierskie, technologie obróbki powierzchniowej, nieniszczące metody badań

*Wybór studiów dualnych, na jednej z wymienionych specjalności (PK) lub (TM) oznacza rozpoczęcie lub kontynuację współpracy zawodowej z firmą, w której Student nabywa umiejętności i kompetencje zawodowe w trakcie studiów. Kilkuletnie doświadczenie w realizacji tych studiów pokazuje, że są one gwarancją zatrudnienia oraz przyspieszają awans zawodowy Absolwentów.

 

Sylwetka absolwenta i perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów dualnych poprzez znacznie większą liczbę godzin stażu w przemyśle lub pracę w przemyśle, jest osobą z dużym doświadczeniem zawodowym. Osoba taka gotowa jest do realizacji regularnych zadań w firmie, a także kierowania projektami i zespołami. Doświadczenie z realizacji tych studiów pookazuje, że Absolwenci zazwyczaj wybierają dalszą karierę zawodową w firmach, w których byli zatrudnieniu podczas studiów. Zatrudnienie znajduje 100% absolwentów.
Od roku akademickiego 2020/2021 (od 03.2021) utworzony zostanie nowy specjalny tok studiów dostosowany do Studentów pracujących zawodowo w pełnym wymiarze czasu. Elastyczny program i godziny zajęć, blokowanie przedmiotów, wykorzystanie metod kształcenia na odległość oraz możliwość zaliczenia przedmiotów na podstawie kompetencji nabytych podczas pracy zawodowej skierowane są do wszystkich osób, które zamierzają uzupełnić swoją edukację o tytuł zawodowy magistra.

Partnerzy kierunku

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie