A A+ A++

Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej

Procedura składania prac dyplomowych na kierunku Matematyka Pobierz
Harmonogram egzaminu dyplomowego licencjackiego dla kierunku Matematyka Pobierz
Harmonogram egzaminu dyplomowego magisterskiego dla kierunku Matematyka Pobierz
Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego dla kierunku Matematyka Pobierz
Regulamin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dla kierunku Informatyka Pobierz
Procedura składania prac dyplomowych inżynierskich na kierunku Informatyka st. I Pobierz
Procedura składania prac dyplomowych magisterskich na kierunku Informatyka st. II Pobierz

Druki do pobrania:

Formularz zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej Pobierz
Dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu Pobierz

Zaświadczenia o uregulowanie zobowiązań wobec biblioteki Wydziału Matematyki Stosowanej można uzyskać składając wniosek emailowo na adres hanna.wojtowicz@polsl.pl

Studia I stopnia

Kierunek Informatyka – projekt inżynierski

„Projekt inżynierski” jest jednym z przedmiotów ujętych w planie studiów z określonym wymiarem godzin i punktów ECTS w sem.VII, zatem jego zaliczenie podlega takim samym zasadom, jak każdego innego przedmiotu ujętego w planie studiów.

Złożenie projektu inżynierskiego na studiach I stopnia jest warunkiem koniecznym do wystawienia oceny z egzaminu dyplomowego. Niezłożenie projektu inżynierskiego w regulaminowym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.

Zakres materiału na egzamin dyplomowy:

Informatyka, studia I stopnia (inżynierskie) 2021/22 Pobierz

Kierunek Matematyka

„Praca licencjacka” jest jednym z przedmiotów ujętych w planie studiów z określonym wymiarem godzin i punktów ECTS w sem.VI, zatem jej zaliczenie podlega takim samym zasadom, jak każdego innego przedmiotu ujętego w planie studiów, z tą tylko różnicą, że wykonana praca licencjacka musi być złożona nie później niż 14 dni przed końcem ostatecznego terminu zaliczenia ostatniego semestru studiów, aby mogła być poddana recenzji. Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego upływa 30 września.

Złożenie pracy licencjackiej na studiach I stopnia jest warunkiem koniecznym do wystawienia oceny z egzaminu dyplomowego. Niezłożenie „pracy licencjackiej” w regulaminowym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.

Studenci, którym zależy na wcześniejszym ukończeniu studiów muszą zadbać o to, aby ocena z pracy była wystawiona odpowiednio wcześniej.

Pytania na egzamin dyplomowy:

Matematyka, studia I stopnia (licencjackie) 2021/22 Pobierz

Studia II stopnia

Kierunek Informatyka

Pytania na egzamin dyplomowy:

Informatyka, studia II stopnia (magisterskie) 2021/22 Pobierz

Kierunek Matematyka

Pytania na egzamin dyplomowy:

Matematyka, studia II stopnia (magisterskie) 2021/22 Pobierz

Dodatkowe materiały do pobrania:

Klasa LaTeX'a do pisania prac inżynierskich kier. informatyka (grupa) Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz
Klasa LaTeX'a do pisania prac inżynierskich kier. informatyka (indywidualnie) Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz
Klasa LaTeX'a do pisania prac magisterskich kier. Informatyka Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz
Klasa LaTeX'a do pisania prac licencjackich kier. matematyka Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz
Klasa LaTeX'a do pisania prac magisterskich kier. Matematyka Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz

Starsze klasy dostępne są u autora - dr inż. Marka Żabki. Prosimy zgłaszać ewentualne poprawki oraz błędy.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie