A A+ A++

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten, wdrażany od roku akademickiego 2008/2009, obowiązuje na wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej. SZJK jest zbiorem wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w Księdze Jakości Kształcenia i związanych z nią procedurach.

Cele Systemu:
 • podwyższenie jakości kształcenia,
 • sprecyzowanie i ujednolicenie obowiązków i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • zwiększenie wpływu studentów na proces kształcenia,
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk w procesie dydaktycznym,
 • promocja oferty dydaktycznej Uczelni.
Podstawy prawne Systemu:
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Uchwała Senatu z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 27 maja 2008 w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Wydziałowa Komisja ds. SZJK:
 • dr inż. Marcin Adam – Pełnomocnik Dziekana
 • dr inż. Agnieszka Bier
 • dr Barbara Biły
 • dr hab. inż. Bożena Piątek, prof. PŚ
 • dr hab. inż. Adam Woryna, prof. PŚ
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Audytorzy Wydziałowi:
 • dr Janina Macura
 • dr Alicja Samulewicz
 • dr inż. Andrzej Starosolski

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie