A A+ A++

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Zobacz listę pracowników na stronie własnej Wydziału

Lista wygenerowana z serwisu e-usług (e-pracownik):

Pracownik
Stanowisko / Funkcja /Jednostka organizacyjna
dziedzina i dyscyplina naukowa
słowa kluczowe
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Profesor (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Profesor (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Profesor (Katedra Matematyki)
 • Profesor uczelni (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Profesor uczelni (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Prodziekan (Wydział Matematyki Stosowanej)
 • Profesor uczelni (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Dziekan (Wydział Matematyki Stosowanej)
 • Kierownik Katedry (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Profesor (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Kierownik Stud.Podypl.Wydz. (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Profesor uczelni (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Profesor (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Profesor uczelni (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Profesor uczelni (Katedra Matematyki)
 • Prodziekan (Wydział Matematyki Stosowanej)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Profesor uczelni (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Profesor (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Dyscypliny (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Matematyki)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Referent Techniczny (Wydział Matematyki Stosowanej - Biuro Dziekana - Sekcja Administracyjno - Gospodarcza)
 • Asystent (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Profesor uczelni (Katedra Matematyki)
 • Kierownik Katedry (Katedra Matematyki)
 • Profesor uczelni (Katedra Matematyki)
 • Profesor (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji)
 • Adiunkt (Katedra Matematyki)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie