A A+ A++

Rada Dziekańska

Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Matematyki Stosowanej:

Dziekan oraz Kierownik Katedry Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ

Prodziekan ds. Ogólnych
dr hab. inż. Bożena Piątek, prof. PŚ

Kierownik Katedry Matematyki
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Wojciech Brożek

W posiedzeniach Rady uczestniczy również przedstawiciel związków zawodowych:
dr Alicja Samulewicz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie