A A+ A++

O Wydziale

Wydział Matematyki Stosowanej został powołany pod nazwą Wydział Matematyczno-Fizyczny w 1969 r. Powstał on przez połączenie funkcjonujących na różnych wydziałach Politechniki Śląskiej katedr fizyki, matematyki oraz Katedry Geometrii Wykreślnej, jako pierwszy tego typu wydział na uczelniach technicznych. W wyniku zmian organizacyjnych w roku 2011 przyjęta została obecna nazwa Wydziału. W ramach Wydziału funkcjonują dwie katedry: Katedra Matematyki oraz Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji, których pracownicy prowadzą badania i kształcenie w zakresie dwóch kierunków studiów I i II stopnia: Matematyka (profil ogólnoakademicki) oraz Informatyka (profil praktyczny).

Pracownicy Wydziału prowadzą także zajęcia z matematyki na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Śląskiej.

Wysoka aktywność naukowa pracowników Wydziału przejawia się przede wszystkim licznymi publikacjami w najlepszych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. Wydział Matematyki Stosowanej uzyskał kategorię naukową "A".

Wydział Matematyki Stosowanej charakteryzują: nowoczesne laboratoria komputerowe oraz profesjonalna i zaangażowana kadra. Dzięki tym czynnikom absolwenci Wydziału są wysokiej klasy specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie