A A+ A++

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana
w kadencji 2020-2024

Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej
dr inż. Elwira MATEJA-LOSA

Pełnomocnik ds. Zarządzania Projektami,
Koordynator Wydziałowy dla programu 3.5 pt. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje".

dr hab. Beata SIKORA, prof. PŚ

Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą, Kształcenia Międzynarodowego,
oraz Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia

mgr Martyna KOBIELNIK

Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Marcin ADAM

Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału
dr inż. Rafał BROCIEK (koordynator)
mgr inż. Arkadiusz BANASIK
mgr Martyna MACIASZCZYK
mgr inż. Beniamin STECUŁA
mgr Monika SZYMURA
mgr inż. Mirosław WITKOWSKI

Pełnomocnik ds. BHP oraz Gospodarki substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi
dr inż. Jacek URYGA

Administrator Platformy Zdalnej Edukacji na Wydziale Matematyki Stosowanej
mgr inż. Ewelina Domalik

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr inż. Rafał BROCIEK

Pełnomocnik ds. Bazy Ekspertów i Aparatury
dr inż. Zdzisław SROCZYŃSKI (koordynator)
dr inż. Agnieszka BIER

Pełnomocnik ds. Ankietyzacji
dr inż. Agnieszka BIER (koordynator)
dr inż. Zdzisław SROCZYŃSKI

Pełnomocnik ds. Informatycznej Obsługi Zajęć Dydaktycznych
dr inż. Piotr GAWRON (koordynator)
dr inż. Marek ŻABKA

Pełnomocnik ds. Nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym
dr inż. Piotr GAWRON (koordynator)
dr inż. Zdzisław SROCZYŃSKI

Pełnomocnik ds. Monitorowania Karier Absolwentów
dr inż. Roksana SŁOWIK

Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
oraz Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO)

prof. dr hab. inż. Marcin WOŹNIAK

Pełnomocnik ds. Zdalnej Edukacji
dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI

Pełnomocnik ds. Współpracy z Przemysłem
dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI (koordynator)
dr inż. Zdzisław SROCZYŃSKI
dr inż. Adam ZIELONKA

Lokalny administrator systemów informatycznych (LASI)
dr inż. Jarosław KARCEWICZ

Pełnomocnik ds. Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej
dr inż. Marcin SOBOTA (koordynator)
dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI

Opiekun Domów Studenckich
dr inż. Marcin LAWNIK

Wsparcie pracowników w realizacji projektów POWER na Wydziale Matematyki Stosowanej
mgr Martyna KOBIELNIK

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie