A A+ A++

Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska

Kierownik

dr hab. inż. Piotr Moska, prof. PŚ
e-mail: Piotr.Moska@polsl.pl
tel. 32 237 2662

Opis

Zakład od ponad 50 lat prowadzi badania obejmujące zastosowania metod fizyki jądrowej w naukach o Ziemi (geologii, paleogeografii, geomorfologii), w paleobotanice, archeologii i antropologii, w badaniach zmian klimatu i ochronie środowiska. Wiele z nich znajduje zastosowanie w datowaniu bezwzględnym osadów i zabytków archeologicznych (datowanie metodą radiowęglową, luminescencyjną, ołowiową). Część badań obejmuje również zastosowania lekkich izotopów stabilnych C-13, O-18 i H-2 w badaniach klimatu oraz metod izotopowych w przemyśle spożywczym, energetycznym, agrarnym (metoda izotopu C-14, Cs-137, Pb-210).

 

Zakres badań

Zakład Geochronologii i Badan Izotopowych Środowiska (ZGiBIŚ) jest unikatową jednostką naukową, w której prowadzi się badania nad fizycznymi metodami izotopowymi i ich zastosowaniem w obszarze innych nauk.

W ramach Zakładu działają dwa laboratoria:

ico

Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas

datowanie radiowęglowe przy pomocy różnych technik pomiarowych (LSC, AMS),

pomiary zawartości lekkich izotopów stabilnych (H, C, N, O).

ico

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

datowanie metodami dozymetrycznymi (OSL, TL),

pomiary radioizotopowe (spektrometria α i γ) w środowisku (np. 210Pb, 137Cs).

Izotopowe metody badawcze stosowane w ZGiBIŚ znajdują zastosowanie w rekonstrukcji skal czasu dla zdarzeń w historii Ziemi i człowieka, badaniach zmian środowiska i klimatu oraz wpływu człowieka na środowisko i klimat. Wyniki badań wykorzystywane są w realizacji projektów naukowych z dziedziny nauk o Ziemi (geologii, geomorfologii, paleogeografii, hydrogeologii), nauk biologicznych (paleobotanika, dendrochronologia), archeologii i antropologii.

Aparatura

Wyposażenie Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas stanowią:

 • izotopowy spektrometr masowy ISOPRIME z analizatorem elementarnym i systemem Multiflow,
 • 2 stanowiska LSC ze spektrometrami typu Quantulus 1220,
 • 2 stanowiska spektrometrów LSC typu ICELS,
 • prototypowy wielokomorowy spektrometr scyntylacyjny do szybkich pomiarów niskich radioaktywności,
 • system automatycznego spalania i grafityzacji AGE-3 z analizatorem elementarnym,
 • stanowiska próżniowe i chemiczne służące do przygotowania próbek do badań izotopowych.

Wyposażenie Laboratorium Datowania Luminescencyjnego stanowią:

 • Czytnik luminescencyjny Riso TL-DA-20,
 • Czytnik luminescencyjny Daybreak 1150,
 • 2 czytniki luminescencyjne Daybreak 2200,
 • kompaktowy system do wyznaczania mocy dawki μDose,
 • półprzewodnikowy spektrometr promieniowania alfa,
 • 3 półprzewodnikowe spektrometry promieniowania gamma,
 • scyntylacyjny spektrometr promieniowania gamma,
 • analizator wielkości cząstek Malvern Mastersizer 2000,
 • stanowiska chemiczne służące do przygotowania próbek do badań.

Status naukowy

W 2003 roku Zakład uzyskał status europejskiego Centrum Doskonałości (GAdam Centre of Excellence „Gliwice Absolute Dating Methods”) w ramach 5 Programu Ramowego KE. Status ten Zakład zawdzięcza bardzo dobrej współpracy międzynarodowej, wysokiemu poziomowi osiągnięć naukowych, wysokim kwalifikacjom personelu naukowego, który aktywnie włącza się w realizację interdyscyplinarnych projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Zakład otrzymuje także wiele zleceń na realizację projektów naukowo-badawczych z kraju i z zagranicy.

Multimedia ZGiBIŚ

Pokaż wszystkie

Zakład Geochronologii i Badań Isotopowych Środowiska

Zakład Geochronologii i Badań Isotopowych Środowiska

Laboratorium 14C i spektrometrii mas

Gliwickie Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

Pracownicy Zakładu

Pracownik
Stanowisko / Funkcja /Jednostka organizacyjna
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • St.Referent Techniczny (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Z-ca Dyrektora Centrum (Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska (Centre of Climate and Environment Protection))
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Dyrektor Instytutu (Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Kierownik Zakładu (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Kierownik Laboratorium (Laboratorium Datowania Luminescencyjnego)
 • Asystent (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Z-ca Dyr.Instytutu (Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Kierownik Laboratorium (Laboratorium C-14 i Spektrometrii Mas)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Profesor uczelni (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • St.Fizyk (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Adiunkt (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • Asystent (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)
 • St.Technolog (Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie