A A+ A++

Zebrania

Plan zebrań pracowników Katedry Systemów Cyfrowych

w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 (wtorki, godz. 8:30, sala 739)

19.03.2024

mgr inż. Rafał Kimla

Testowanie funkcjonalne złożonych systemów wbudowanych

prowadzący zebranie:

R. Czerwiński, D. Kania

Sprawy organizacyjne Katedry

 

09.04.2024

dr inż. Tomasz Rudnicki

Sterownik silnika PMSM – Implementacja sprzętowo-programowa układów o silnych zależnościach czasowych

prowadzący zebranie: D. Kania

Sprawy organizacyjne Katedry

 

23.04.2024

dr hab. inż. Adam Milik, prof. PŚ

Język SFC – Synteza układów sterowania o obniżonym poborze mocy

prowadzący zebranie: D. Kania

Sprawy organizacyjne Katedry

 

14.05.2024

8:30 AULA F

EiT/sem.01

Bioniczna dłoń – prezentacje rezultatów prac zespołów inżynierskich studiów S2

prowadzący zebranie: D. Kania

Sprawy organizacyjne Katedry

 

28.05.2024

mgr inż. Szymon Sarna

System kryptograficzny implementowany w pSoC

prowadzący zebranie: D. Kania, R. Czerwiński

Sprawy organizacyjne Katedry

 

11.06.2024

dr hab. inż. Mariusz Węglarski, prof. PRZ (aula F)

Tekstroniczny identyfikator RFID

prowadzący zebranie: D. Kania

Sprawy organizacyjne Katedry

 

25.06.2024

dr inż. Bernard Wyrwoł

Logika rozmyta w systemach wbudowanych

prowadzący zebranie: D. Kania

Sprawy organizacyjne Katedry

Kolegia Katedry

semestr letni; rok akademicki 2023/2024

(wtorek, godz. 830, sala 611; samodzielni pracownicy Katedry)

15.03.2024

16.04.2024

07.05.2024

04.06.2024

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie