A A+ A++

Makrokierunek: Control, Electronic and Information Engineering – studia I stopnia

DIGITAL CIRCUITS

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Adam Milik, Prof. PŚ

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z projektowaniem urządzeń cyfrowych obejmujących następujące zagadnienia:

 • podstawy reprezentacji i kodowania informacji,

 • budowa elementów cyfrowych wykonanych w różnych technologiach półprzewodnikowych,

 • realizacja układów kombinacyjnych z wykorzystaniem elementów scalonych typu multiplekser, dekoder, enkoder,

 • podstawy dekompozycji funkcji logicznych,

 • realizacja rejestrów, rejestrów liczących, rejestrów liniowych,

 • układy licznikowe, łączenie liczników,

 • zagadnienia dynamiczne układów,

 • zagadnienie powielania częstotliwości i kompensacji fazy układu zegarowego z układami PLL i DLL,

 • układy arytmetyczne, sumatory, multiplikatory,

 • potokowa realizacja operacji,

 • układy pamięciowe i ich zastosowania,

 • programowalne układy logiczne,

 • układy mikroprogramowalne architektura i projektowanie,

 • budowa i własności przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych,

 • wprowadzanie i wyświetlanie informacji w urządzeniach cyfrowych,

 • podstawy przesyłania sygnałów cyfrowych,

 • podstawy języka opisu sprzętu Verilog HDL.

 

The subject presents issues concerning digital circuits design. It covers following topics:

 • basics of data representation and coding,

 • digital elements architecture implemented with different semiconductor technologies,

 • implementation of combinatorial circuits with use of multiplexers and decoders,

 • basics of logic function decomposition,

 • registers, counting registers linear feedback registers (LFSR),

 • counters,

 • dynamic issues in digital circuits,

 • clock signal frequency multiplication and phase correction with PLL and DLL circuit,

 • arithmetic circuits,

 • pipelined operation implementation,

 • memories and their applications,

 • programmable logic devices,

 • microprogrammable circuits architecture and design,

 • selected analog to digital (A/D) and digital to analog converters (D/A),

 • information inputting and displaying,

 • digital signal transmission issues,

 • basics of Verilog HDL with reference to design and verification.

MIKROPROCESSOR SYSTEMS

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Adam Milik, Prof. PŚ

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z architekturą oraz projektowaniem systemów mikroprocesorwych w zakresie następujacych zagadnień:

 • wprowdzenie od układu mikroprogramowalnego do mikroprocesora,

 • architektura i działanie mikroprocesora,

 • system komputerowy, Praca wieloprogramowa systemu,

 • lista instrukcji, instrukcje cechy i klasyfikacja,

 • adresowanie argumentów,

 • arytmetyka komputerów, liczby całkowite, stało i zmiennoprzecinkowe, implementacja operacji,

 • wybrane algorytmy numeryczne,

 • wprowadzenie do transmisji szeregowej,

 • systemy wieloprocesorowe – architektura i własności,

 • projekt systemu mikroprocesorowego z wykorzystaniem komponentów IP w języku Verilog HDL,

 • wprowadzenie do automatycznego rozpoznawania zdań, tworzenia harmonogramów operacji i zadań.

 

The subject introduces to microprocessor system architecture and design. It covers following topics:

 • introduction – from microprogrammable circuit to microprocessor,

 • microprocessor architecture and operation,

 • computer system, multi program operation of computer system,

 • instruction list, Instructions features and classification,

 • argument addressing modes,

 • computer arithmetic: integers, fixed and floating point numbers, operation implementation,

 • selected numerical algorithms,

 • introduction to serial communication interfaces,

 • multiprocessor systems – architecture and features,

 • microprocessor system design with use of IP components and Verilog HDL,

 • introduction to automatic program compilation and operations and tasks scheduling.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie