A A+ A++

Elektronika i Telekomunikacja – studia III stopnia

PODSTAWY SYNTEZY LOGICZNEJ I

Prowadzący przedmiot: prof. Dariusz Kania

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczowi podstawowych problemów współczesnej syntezy logicznej. W ramach wykładów przedstawiane są różnorodne aspekty syntezy logicznej, które mogą stać się początkiem badań stanowiących podstawą rozprawy doktorskiej. Słuchacz poznaje między innymi zarys klasycznej teorii dekompozycji, różnorodne pomysły oryginalnego wykorzystania zasobów struktur programowalnych, probabilistyczny opis automatów sekwencyjnych oraz  metodykę badań eksperymentalnych pozwalających na weryfikację opracowanych strategii syntezy logicznej. Tematyka wykładów w istotnej części (dwa wykłady) jest dopasowywana do zainteresowań naukowych słuchaczy.

BINARNE DIAGRAMY DECYZYJNE

Prowadzący przedmiot: prof. Dariusz Kania

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczowi różnych postaci Binarnych Diagramów Decyzyjnych. Omawiane są podstawowe pojęcia dotyczące BDD, różnorodne ich postacie, problemy dekompozycji funkcji opisanych za pomocą BDD oraz podstawowe zagadnienia efektywnego odwzorowania technologicznego funkcji logicznych w strukturach programowalnych.

PODSTAWY SYNTEZY LOGICZNEJ II

Prowadzący przedmiot: prof. Edward Hrynkiewicz

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze współcześnie rozwijanymi metodami opisu, syntezy i optymalizacji układów logicznych.

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Prowadzący przedmiot: prof. Edward Hrynkiewicz, prof. Dariusz Kania

Program studiów, oprócz wykładów obejmuje obowiązkowe seminaria doktoranckie, stanowiące forum dyskusyjne, na którym doktoranci przedstawiają wyniki uzyskane w trakcie realizacji swoich prac doktorskich. Seminarium pozwala zdobywać doświadczenia w zakresie prezentacji wyników prac naukowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie