A A+ A++

Przedmioty obieralne

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW CYFROWYCH W JĘZYKU Verilog HDL

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Robert Czerwiński, Prof. PŚ

Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami projektowania specjalizowanych układów cyfrowych. Tematyka zajęć łączy w sobie trzy zagadnienia:

  • projektowanie dedykowanych/specjalizowanych układów cyfrowych,

  • podstawy języka opisu sprzętu Verilog HDL,

  • układy logiki programowalnej, ze szczególnym uwzględnieniem układów FPGA i zasad implementacji projektowanych modeli w układach FPGA.

Zajęcia składają się z dwóch części: w pierwszej studenci poznają podstawowe konstrukcje języka, a w drugiej wykonują projekt układu cyfrowego oraz praktycznie go realizują.

PROGRAMOWANIE ROBOTÓW MOBILNYCH NA BAZIE MIKROKONTROLERÓW Z RDZENIEM ARM

Prowadzący przedmiot: dr inż. Tomasz Rudnicki,

dr hab. inż. Robert Czerwiński, Prof. PŚ

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z projektowaniem i  uruchamianiem układów sterowania prostym robotem mobilnym typu “line follower”. Jednostkę centralną robota stanowi mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M3 (z rodziny STM32). Tematyka zajęć obejmuje między innymi:

  • zapoznanie z konstrukcją robota i szczegółami poszczególnych elementów jego budowy,

  • wprowadzenie do programowania mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M3,

  • pisanie programów obsługi: modułu PWM, czujników odległości, czujników wykrywających linię, enkoderów, etc.

  • wykonanie kompleksowego programu robota śledzącego linię; dopuszcza się też inne realizacje, np. robot poruszający się w labiryncie itp.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie