A A+ A++

Elektronika i Telekomunikacja – studia II stopnia

MIKROPROCESORY II

Prowadzący przedmiot: dr inż. Krzysztof Taborek

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problemami projektowania systemów mikroprocesorowych. Tworzenia części sprzętowej (z uwzględnieniem specyfiki Systemów na Chipie SoC) oraz tworzenia oprogramowania dla systemów wbudowanych z wykorzystaniem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego RTOS.

PROJEKTOWANIE URZĄDZIEŃ CYFROWYCH III

Prowadzący przedmiot: prof. Edward Hrynkiewicz

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi układami cyfrowymi ich zastosowaniami, a ponadto ze współcześnie rozwijanymi metodami opisu, syntezy i optymalizacji układów logicznych.

PROGRAMOWALNE UKŁADY CYFROWE

Prowadzący przedmiot: prof. Dariusz Kania.

Celem wykładów jest przedstawienie architektur układów programowalnych oraz podstawowych elementów procesu projektowania układów cyfrowych realizowanych w strukturach programowalnych. Na zajęciach laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność posługiwania się narzędziami wspomagającymi projektowanie układów cyfrowych realizowanych w strukturach programowalnych.

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
PROJEKTOWANIA UKŁADÓW SCALONYCH

Prowadzący przedmiot: dr inż. Wojciech Sakowski

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodologiami projektowania scalonych układów cyfrowych, z wykorzystaniem języków opisu sprzętu w procesie projektowania oraz z narzędziami programistycznymi wspomagającymi ten proces.

NIEZAWODNOŚĆ I TESTOWANIE

Prowadzący przedmiot: dr inż. Tomasz Garbolino

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z niezawodnością i testowaniem, a także podanie i praktyczne poznanie metod testowania oraz technik projektowania ułatwiającego testowanie układów i systemów cyfrowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie