A A+ A++

Działalność Dydaktyczna

Działalność dydaktyczna

 

Obszar zajęć dydaktycznych Zakładu Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia projektowania układów cyfrowych i mikroprocesorowych realizowanych na różnych platformach sprzętowych. Zajęcia dydaktyczne dotyczą wszystkich aspektów techniki cyfrowej: podstaw teoretycznych syntezy układów, technologicznych problemów realizacji układów, różnorodnych metod oprogramowania układów i systemów cyfrowych oraz zagadnień  inżynierskich projektowania urządzeń elektronicznych.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na trzech kierunkach studiów: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka oraz Makrokierunek (Control, Electronic and Information Engineering).

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia I stopnia

 • Podstawy programowania komputerów

 • Programowanie obiektowe

 • Podstawy techniki cyfrowej

 • Projektowanie układów cyfrowych I, II

 • Języki opisu sprzętu (przedmiot wariantowy)

  • Verilog

  • VHDL

 • Wstęp do techniki mikroprocesorowej

 • Mikroprocesory

 • Sterowniki programowalne

 • Programowanie mikrokontrolerów

 • Projekt inżynierski

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia II stopnia

przedmioty wspólne (wszystkie specjalności) oraz kierunkowe (Aparatura Elektroniczna),

 • Mikroprocesory II

 • Projektowanie układów cyfrowych III

 • Programowalne układy cyfrowe

 • Niezawodność i testowanie

 • Komputerowe wspomaganie projektowania układów scalonych

przedmioty uruchamiane (nowy program studiów – rok akademicki 2016/2017)

 • Systemy wbudowane

 • Systemy na chipie

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia III stopnia

 • Podstawy syntezy logicznej

 • Binarne diagramy decyzyjne

 • Seminarium doktoranckie

Kierunek Teleinformatyka – studia I stopnia

 • Technika cyfrowa

 • Mikroprocesory

 • Komputerowa synteza układów cyfrowych

Makrokierunek Control, Electronic and Information Engineering – studia I i II stopnia

 • Digital circuits

 • Microprocessor systems

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie