A A+ A++

Pełnomocnicy i Koordynatorzy

Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

– dr hab. inż. Marta DUDEK-BURLIKOWSKA (RMT1)

 

Pełnomocnik ds. Polskich Ram Kwalifikacji

– dr hab. inż. Marta DUDEK-BURLIKOWSKA (RMT1)

 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

– dr hab. inż. Wirginia PILARCZYK, prof. PŚ (RMT1)

 

Pełnomocnik ds. Kontaktów z Absolwentami Wydziału Mechanicznego Technologicznego

– dr hab. inż. Cezary GRABOWIK, prof. PŚ (RMT2)

 

Pełnomocnik ds. Domu Studenckiego SOLARIS

– dr inż. Adam ZARYCHTA (RMT1)

 

Pełnomocnik ds. BHP

– dr inż. Jarosław MIKUŁA (RMT1)
wraz z Komisją, powołaną pismem wg rozdzielnika nr 7/11/12 z dnia 25.01.2012r.

 

Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej

– dr hab. inż. Marcin ADAMIAK, prof. PŚ (RMT1)

 

 

Koordynator Wydziałowy ds. Wymiany Międzynarodowej

– mgr inż. Monika Suchy

 

Pełnomocnik ds. Parametryzacji i Akredytacji Kierunków Studiów

– dr hab. inż. Krzysztof JANERKA, prof. PŚ (RMT8)

 

Pełnomocnik ds. Zdalnej Edukacji

– dr inż. Sebastian RZYDZIK (RMT6)

 

Pełnomocnik ds. kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

– dr inż. Damian SKUPNIK (RMT6)

 

Pełnomocnik ds. kierunku Automatyka i Robotyka

– dr hab. inż. Andrzej WRÓBEL, prof. PŚ (RMT2)

 

Pełnomocnik ds. kierunku Mechatronika

– dr inż. Wawrzyniec PANFIL (RMT6)

 

Pełnomocnik ds. kierunku Inżynieria Materiałowa

– dr inż. Barbara GRZEGORCZYK (RMT1)

 

Pełnomocnik ds. kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

– dr inż. Małgorzata OLENDER-SKÓRA (RMT2)

 

Pełnomocnik ds. kierunku Nanotechnologia

– dr hab. inż. Wojciech SITEK, prof. PŚ (RMT1)

 

Pełnomocnik ds. kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Dualne

– dr hab. inż. Janusz ŚLIWKA, prof. PŚ (RMT7)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie