A A+ A++

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek posiada akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej

STUDIA II STOPNIA*

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

1. Organizacja produkcji (S, NZ)
Absolwenci specjalności Organizacja produkcji potrafią stosować wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania do projektowania, optymalizacji i organizacji systemów produkcyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafią tworzyć modele złożonych systemów, prowadzić badania symulacyjne oraz stosować systemy informatyczne w obszarach przygotowania i sterowania produkcją. Wykorzystują wiedzę inżynierską do kierowania systemami technicznymi i zarządzania projektami. Znają również zagadnienia z logistyki oraz dystrybucji.
Wybrane przedmioty prowadzone na specjalności:

  • Sterowanie i harmonogramowanie produkcji
  • Projektowanie procesów wytwórczych
  • Modelowanie i symulacja produkcji
  • Komputerowo wspomagane zarządzanie produkcją

 

2. Jakość i bezpieczeństwo produkcji (S, NZ)
Absolwenci specjalności Jakość i bezpieczeństwo produkcji posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu: inżynierii i jakości w produkcji oraz technologii materiałowych. Znają również zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Wykorzystują wiedzę inżynierską do projektowania systemów jakości i kontroli procesów.
Wybrane przedmioty prowadzone na specjalności:

  • Projektowanie jakości w procesie wytwórczym
  • Technologie procesów materiałowych
  • Metody i techniki zarządzania jakością
  • Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny
*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwenci są przygotowani do kierowania zadaniami oraz zespołami ludzkimi w zakresie inżynierii produkcji. Znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych, doradczych i badawczych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, jako: specjaliści ds. produkcji, planowania i sterowania, zarządzania projektami i zespołami ludzkimi, inżynierowie procesu, zapewnienia jakości, pracownicy firm doradczych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie