A A+ A++

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek posiada akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Slajd4-Kopia2

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia prowadzone są w ramach jednej z dwóch ścieżek dyplomowania:

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • praktyczne wykorzystanie systemów CAx, ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych i obliczeniowych,
 • umiejętność opracowania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
 • umiejętność komputerowo wspomaganego zarządzania wiedzą i danymi projektowymi,
 • zarządzanie, w tym zarządzanie jakością i bezpieczeństwem.

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • znajomość zagadnień mechaniki, budowy, badania i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej,
 • stosowanie m. in. technologii obróbki skrawaniem, odlewnictwa, spawalnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i metali,
 • realizacja procesów wytwarzania i montażu maszyn zgodnie z nowoczesnymi technologiami,
 • umiejętność opracowania dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
 • praktyczne wykorzystanie systemów CAx w obszarze projektowania procesów.

Inżynier, absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdzie zatrudnienie m.in. jako:

 • projektant oraz konstruktor maszyn i urządzeń,
 • inżynier ds. produktu,
 • inżynier dozoru technicznego,
 • specjalista ds. eksploatacji maszyn,
 • inżynier procesu,
 • inżynier ds. zarządzania i optymalizacji produkcji,
 • technolog.
Slajd4-Kopia2

STUDIA II STOPNIA*

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

S – stacjonarne / NZ – niestacjonarne – tryb zaoczny
*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, budowy, diagnostyki i eksploatacji maszyn, a także z dziedziny technologii procesów materiałowych oraz współczesnych procesów wytwórczych obejmujących m.in.: technologie ubytkowe, przyrostowe, spawalnicze, odlewnicze, obróbki cieplno-chemicznej. Potrafią stosować nowoczesne narzędzia informatyczne do modelowania i optymalizacji ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych oraz numerycznych. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesem projektowym, technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są z dużym udziałem przemysłu.

Magister inżynier, absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdzie zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn (np. w biurach konstrukcyjnych),
 • przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacyjnych, wymagających wiedzy zarówno technicznej jak i informatycznej.

Patroni kierunku:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie