A A+ A++

Automatyka i Robotyka

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka podczas trwania studiów zdobędą nową wiedzę lub uaktualnią już posiadaną związaną z szeroko pojętą automatyką, robotyką, automatyzacją i sterowaniem procesów technologicznych, programowaniem sterowników PLC, wizualizacją, sensoryką i sieciami przemysłowymi oraz komputerowym modelowaniem układów i procesów.
Studenci kierunku Automatyka i Robotyka są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

STUDIA II STOPNIA*

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

  • AB3 Modelowanie komputerowe układów i procesów (niestacjonarne)
  • AB4 Projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych (stacjonarne)
  • AB5 Projektowanie robotów i urządzeń automatyki (stacjonarne/niestacjonarne)
  • AC1 Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali (stacjonarne)
  • AC4_EN Integrated Manufacturing Systems (stacjonarne/niestacjonarne)
  • AC7 Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów (stacjonarne)


*Z powyższych specjalności na II stopniu studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalności, w zależności od liczby studentów przyjętych na II stopień studiów.

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie