A A+ A++

Automatyka i Robotyka Przemysłowa

Slajd1-Kopia2

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia prowadzone są w ramach jednej z dwóch ścieżek dyplomowania:

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie podstawowych układów automatyki przemysłowej,
 • aplikacja przemysłowych sieci informatycznych,
 • programowanie sterowników PLC,
 • ocena bezpieczeństwa maszynowego zapewniająca wymagany poziom bezpieczeństwa,
 • diagnostyka układów technicznych,
 • dobór sensorów do pozyskiwania informacji przez układ automatyki.

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • rozwiązywanie problemów związanych z robotyzacją procesu produkcyjnego,
 • dobór robotów przemysłowych oraz ich konfiguracja sprzętowa,
 • projektowanie podstawowego systemu zrobotyzowanego z robotami stacjonarnymi i mobilnymi,
 • projektowanie podstawowych narzędzi technologicznych robotów,
 • modelowanie otoczenia robotów oraz współczesne narzędzia wspomagające inżyniera robotyka,
 • programowanie on-line i off-line robotów przemysłowych w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

Studenci pierwszego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

Slajd1-Kopia2

STUDIA II STOPNIA*

STUDIA II STOPNIA*

Studia trwają 3 semestry (1,5 roku). Od 2. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z następujących specjalności:

Studenci II stopnia studiów na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

Patroni kierunku:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie