A A+ A++

Doktoraty Wdrożeniowe

   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU: I EDYCJA PROGRAMU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PN. „DOKTORAT WDROŻENIOWY”

NAZWA PROJEKTU: DOKTORATY WDROŻENIOWE – ROZWÓJ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII PRZEMYSŁU 4.0

DOFINANSOWANIE: 4 433 520 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 433 520 zł

Doktoraty Wdrożeniowe

Cel projektu

Istotą projektu jest połączenie świata nauki ze sferą biznesu. Głównym założeniem doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże lepiej funkcjonować przedsiębiorstwu.

 

Zadania do zrealizowania

Program wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie
w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Grupa docelowa

Doktoraty wdrożeniowe, to szansa dla przedsiębiorców na to, aby wysłać swojego pracownika na studia doktoranckie w celu rozwiązania problemu technologicznego lub zatrudnić osobę, która podejmie się rozwiązania takiego problemu w ramach pracy nad rozprawą doktorską. Doktorant skoncentrowany na rozwiązaniu problemu technologicznego pracuje w wymiarze pełnego etatu  w przedsiębiorstwie i co miesiąc otrzymuje stypendium z MNiSW. Ma także oprócz opiekuna naukowego ze strony Uczelni, opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę.

Firmy te – mając najlepszych specjalistów pracujących nad innowacyjnymi produktami lub usługami – mogą także odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta. Wszystko dzięki, tzw. pierwszej ustawie o innowacyjności. Druga ustawa o innowacyjności pozwala odliczyć firmom każdą złotówkę wydaną na badania i rozwój.

W ramach zadań przewidzianych w projekcie wsparciem  objęto grupę 26 studentów doktorantów – dyscyplinach naukowych: Budowa i eksploatacja maszyn (6 studentów), Mechanika (4 studentów), Inżynieria materiałowa (6 studentów), Inżynieria produkcji (4 studentów). Każdy ze studentów doktorantów pobiera stypendium w kwocie 2450zł /miesiąc przez cały okres trwania studiów doktoranckich – 48 miesięcy (4 lata).

Środki finansowe są przeznaczone również na: dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta. Przewidywany okres wsparcia to: 01.10.2017-30.09.2021.

Zadania zrealizowane w projekcie (efekty, wyniki i produkty)

Tematyka badań, zaplanowana do realizacji w ramach projektu jest wynikiem dużego zaangażowania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w rozwój innowacyjnych technologii, w szczególności technologii utożsamianych z Przemysłem 4.0. Bardzo istotne jest to, że zaproponowane tematy dotyczą nie tylko poszczególnych technologii Przemysłu 4.0, ale przede wszystkim zastosowania ich systemowego połączenia. Tematyka badań wpisuje się w działania zaplanowane przez Ministerstwo Rozwoju, ale także w działania europejskie.

Do programu „Doktoraty wdrożeniowe” na studiach doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Technologicznym zostało przyjętych 26 kandydatów.

Wydział prowadzi studia doktoranckie w czterech dyscyplinach: budowa
i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria materiałowa i inżynieria produkcji. Informacje na temat realizowanych prac oraz zaplanowanych badań, uporządkowano w formie czterech zadań, odpowiadających wymienionym dyscyplinom naukowym.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie