A A+ A++

Sebastian Żabczyński

Sebastian Żabczyński

 adiunkt, dr inż.

Adres:

Ka­te­dra Bio­tech­no­lo­gii Śro­do­wi­sko­wej
Wy­dział In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska i Ener­ge­ty­ki
Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska

ul. Aka­de­mic­ka 2, pok. 715
44-100 Gli­wi­ce
tel.: +48 32 237-29-49
ema­il: Se­ba­stian.Zab­czyn­ski­@polsl.pl

Publikacje:

Dane bibliograficzne od roku 2017

 • Ziembińska-Buczyńska,Aleksandra S. Ciesielski, Sebastian Żabczyński, Grzegorz Cema. Bacterial community structure in rotating biological contactor treating coke wastewater in relation to medium composition. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019 vol. 26 iss. 19, s. 19171-19179, bibliogr. (IF 2.914. pkt. MNiSW 70.000)
 • Gnida Anna, Sebastian Żabczyński, Joanna Surmacz-Górska. Filamentous bacteria in the nitrifying activated sludge. Water Sci. Technol. 2018 vol. 77 iss. 11, s. 2709-2713, bibliogr. 23 poz. (IF 1.624. pkt. MNiSW 20.000)
 • Cema Grzegorz, Sebastian Żabczyński, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska. The assessment of the coke wastewater treatment efficacy in rotating biological contractor. Water Sci. Technol. 2016 vol. 73 iss. 5, s. 1202-1210, bibliogr. 27 poz. (IF 1.197 pkt. MNiSW 20.000)
 • Borowska Ewa, Ewa Felis, Sebastian Żabczyński. Degradation of iodinated contrast media in aquatic environment by means of UV, UV/TiO2 process, and by activated sludge. Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226, art. no. 151 s. 1-12, bibliogr. 29 poz. (IF 1.551. pkt. MNiSW 25.000)
 • Węgrzyn Anna, M. Machura, Sebastian Żabczyński. Possibility for removal of contrast agents from wastewater. Ochr. Środ. 2015 vol. 37 nr 1, s. 55-63, bibliogr. 80 poz. (IF 0.425. pkt. MNiSW 15.000)
 • Miksch Korneliusz, Grzegorz Cema, P. Corvini, Ewa Felis, Adam Sochacki, Joanna Surmacz-Górska, Jarosław Wiszniowski, Sebastian Żabczyński. R&D priorities in the field of sustainable remediation and purification of agro-industrial and municipal wastewater. New Biotechnol. 2015 vol. 32 iss. 1, s. 128-132, bibliogr. 58 poz. (IF 3.199. pkt. MNiSW 30.000)
 • Węgrzyn Anna, Sebastian Żabczyński. Monitoring of bacterial biodiversity in anaerobic membrane bioreactors (AnMBRs) dealing with wastewater containing x-ray contrast media compounds. Environ. Prot. Eng. 2014 vol. 40 nr 1, s. 151-164, bibliogr. 27 poz. (IF 0.652. pkt. MNiSW 15.000)
 • Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, Grzegorz Cema, M. Kalbarczyk, Sebastian Żabczyński. Application of PCR-DGGE to study genotypic variability of bacteria inhabiting rotating biological contactors treating synthetic coke wastewater. Ochr. Środ. 2014 vol. 36 nr 1, s. 3-8, bibliogr. 18 poz. (IF 0.392. pkt. MNiSW 15.000)
 • Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, Sebastian Żabczyński, Justyna Folkert, Anna Meresta, Grzegorz Cema. Diversity and changeability of activated sludge bacteria in two stage nitritation-anammox membrane bioreactor treating coke wastewater. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2013 vol. 6 no. 4, s. 67-72, bibliogr. 8 poz. (IF 0.000. pkt. MNiSW 11.000)
 • Ziembińska Aleksandra, S. Ciesielski, Anna Gnida, Sebastian Żabczyński, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch. Comparison of ammonia-oxidizing bacterial community structure in membrane-assisted bioreactors using PCR-DGGE and FISH. J. Microbiol. Biotechnol. 2012 vol. 22 iss. 8, s. 1035-1043, bibliogr. 23 poz. (IF 1.399. pkt. MNiSW 20.000)
 • Raszka Anna, Joanna Surmacz-Górska, Sebastian Żabczyński, Korneliusz** Miksch. The population dynamics of nitrifiers in ammonium-rich systems. Water Environ. Res. 2011 vol. 83 iss. 12, s. 2159-2169, bibliogr. (IF 0.883)
 • Raszka Anna, Joanna Surmacz-Górska, Sebastian Żabczyński. Extracellular polymeric substances in the nitrifying activated sludge. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2010 vol. 3 no. 3, s. 1415-119, bibliogr. 15 poz.
 • Żabczyński Sebastian, Ewa Felis, Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz Miksch, T. Ternes. Fate of PPCPS in sequencing batch reactor (SBR). ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 3, s. 127-132, bibliogr. 9 poz.
 • Żabczyński Sebastian, Dagmara Buntner, Korneliusz Miksch. Biotechnologiczne podstawy usuwania farmaceutyków ze ścieków i ich ograniczenia. Chemik 2008 R. 61 nr 11, s. 619-622, bibliogr. 6 poz.
 • Cema Grzegorz, Jarosław Wiszniowski, Sebastian Żabczyński, Ewa Zabłocka-Godlewska, Anna Raszka, Joanna Surmacz-Górska. Biological nitrogen removal from landfill leachate by deammonification assisted by heterotrophic denitrification in rotating biological contactor (RBC). Water Sci. Technol. 2007 vol. 55 iss. 8/9, s. 35-42, bibliogr. 22 poz. (IF 1.240)
 • Buntner Dagmara, Sebastian Żabczyński, Korneliusz Miksch. Removal of pharaceuticals from wastewater. Chemik 2007 R. 60 nr 2, s. 120-124, bibliogr. 36 poz.
 • Joss A., Sebastian Żabczyński, A. Gobel, B. Hoffmann, D. Loffler, C. McArdell, T. Ternes, A. Thomsen, H. Siegrist. Biological degradation of pharmaceuticals in municipal wastewater treatment Proposing a classification scheme. Water Res. 2006 vol. 40 iss. 8, s. 1686-1696, bibliogr. 48 poz. (IF 2.459)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie