A A+ A++

Projekty krajowe

Realizowane projekty (chronologicznie):

 • 2019: Usuwanie wybranych mikrozanieczyszczeń antropogenicznych przy zastosowaniu zaawansowanych procesów utleniania indukowanych światłem słonecznym (NCN)
  Kierownik: dr inż. Katarzyna Kowalska
 • 2018-2020: Wspomaganie procesu anammox w niskich temperaturach za pomocą wybranych nanomateriałów (2017/25/N/NZ9/01159)
  Kierownik: mgr inż. Mariusz Tomaszewski
 • 2017-2020: Charakterystyka i aktywność immobilizowanej biomasy bakteryjnej podczas prowadzenia procesu anammox w niskich temperaturach (2016/23/N/NZ9/02147)
  Kierownik: mgr inż. Anna Banach-Wiśniewska
 • 2015-2017: Wpływ metali ciężkich na proces Anammox (UMO-2014/13/N/NZ9/00590)
  Kierownik: mgr inż. Piotr Gutwiński
 • 2014-2017: Fizjologiczna i ekologiczna charakterystyka bakterii zdolnych do beztlenowego utleniania amoniaku (Anammox) (UMO-2013/09/D/NZ9/02438)
  Kierownik: dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
 • 2013 – 2016: Mechanizm usuwania farmaceutyków w oczyszczalniach hydrofitowych (UMO-2012/05/B/ST8/02739)
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Miksch Korneliusz
 • 2013 – 2016: Wpływ procesów biologicznych i fotochemicznych na przemiany związków benzotialowych i benzotriazolowych w środowisku wodnym (UMO-2011/03/D/ST8/04595)
 • 2013 – 2015: Ocena zmian różnorodności gatunkowej mikroorganizmów osadu czynnego zachodzących pod wpływem pentachlorofenolu i możliwości wykorzystania tych bakterii do rozkładu badanego związku (UMO-2012/05/N/ST8/03804)
 • 2011-06-01 – 2014-05-31: Optymalizacja warunków i czasu wpracowania procesu częściowej nitryfikacji/Anammox w układach technologicznych (N N523 751740)
  Kierownik: dr inż. Cema Grzegorz
 • 2011-05-16 – 2014-05-15: Eliminacja środków cieniujących ze ścieków przy zastosowaniu beztlenowego bioreaktora membranowego (7463/B/T02/2011/40)
  Kierownik: Żabczyński Sebastian
 • 2010-09-30 – 2014-03-29: Wpływ procesów sieciowania na właściwości biofilmów bakteryjnych tworzących się na wybranych materiałach ceramicznych (N N523 614839)
  Kierownik: Cwalina Beata
 • 2010-03-29 – 2013-08-10: Zastosowanie metod bioindykacyjnych do oceny zmian genotoksyczności ścieków pod wpływem procesów dezynfekcji (N N523 561038)
  Kierownik: Grabińska-Sota Elżbieta
 • 2010-03-29 – 2013-07-10: Biomarkery bezkręgowców wód płynących jako potencjalne wskaźniki zanieczyszczenia osadów dennych (N N523 561438)
  Kierownik: Grabińska-Sota Elżbieta
 • 2010-05-17 – 2013-05-16: Badania molekularne bakterii biorących udział w procesie Anammox w układach technologicznych oczyszczających ścieki koksownicze (N N523 562138)
  Kierownik: Ziembińska Aleksandra
 • 2010-03-31 – 2013-05-10: Doczyszczanie ścieków galwanizerskich w oczyszczalniach hydrofitowych (N N523 561938)
  Kierownik: Surmacz-Górska Joanna
 • 2010-03-29 – 2013-05-10: Wpływ horyzontalnego transferu genów na rozwój oporności biofilmu(N N523 560038)
  Kierownik: Surmacz-Górska Joanna
 • 2010-03-29 – 2013-03-28: Ocena zagrożenia środowiska glebowego ze strony wybranych farmaceutyków weterynaryjnych (N N523 561238)
  Kierownik: Kalka Joanna
 • 2010-09-28 – 2013-03-27: Wspomaganie rozkładu trudnobiodegradowalnych zanieczyszczeń organicznych za pomocą modyfikowanego nadtlenku wapnia (N N523 617739)
  Kierownik: Korneliusz Miksch

Projekty badawcze finansowane przez KBN (chronologicznie):

 • Projekt nr 6 0005 91 1 – Realizacja 1991 – 1993
  Zastosowanie testów enzymatycznych do wyznaczania toksyczności ścieków i intensywności ich oczyszczania
 • Projekt nr 6 P04B 009 09 – Realizacja 1995 – 1997
  Kontrola i ocena intensywności procesu biologicznej defosfatacji w technologii osadu czynnego (promotorski)
 • Projekt nr 6 P04B 010 11 – Realizacja 1996 – 1999
  Oczyszczanie odcieków z wysypisk w bioreaktorach SBR z wypełnieniem stałym wspomagane ciśnieniowymi procesami membranowymi
 • Projekt nr 7 T07G 034 13 – Realizacja 1997 – 1999
  Aktywność biologiczna gleby skażonej ropa i jej pochodnymi w procesie detoksykacji (promotorski)
 • Projekt nr 3 T09C 050 15 – Realizacja 1998 – 2001
  Współpraca osadnika wtórnego z reaktorem biologicznym w warunkach zmiennych obciążeń oczyszczalni ścieków (promotorski)
 • Projekt nr 3 T09C 049 15 – Realizacja 1998 – 2001
  Kontrola i ocena wpływu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) na proces rekultywacji gleb zanieczyszczonych tymi związkami (promotorski)
 • Projekt nr 3 T09C 060 15 – Realizacja 1998 – 2000
  Migracja fosforanów w procesie przeróbki osadów ściekowych (promotorski)
 • Projekt nr 3 T09C 008 17 – Realizacja 1999 – 2002
  Biodegradacja węglowodorów ropopochodnych przez grzyby kreatolityczne w obecności kreatyny.
 • Projekt nr 3 T09C 047 17 – Realizacja 1999 – 2001
  Mechanizm Biodegradacji całkowitej i ocena toksyczności kationowych związków powierzchniowo czynnych.
 • Projekt nr 3 T09C 031 18 – Realizacja 2000 – 2002
  Ekotoksykologiczne aspekty zanieczyszczania wód powierzchniowych chemicznymi środkami ochrony roślin (promotorski)
 • Projekt nr 7 T09D 040 21 – Realizacja 2001 – 2004
  Ocena oddziaływania substancji ropopochodnych na środowisko wodno-gruntowe ze szczególnym uwzględnieniem WWA
 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie