A A+ A++

Mariusz Tomaszewski

Mariusz Tomaszewski

 kierownik projektu badawczego, dr inż.

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2, pok. 711A
44-100 Gliwice

tel: +48 32 237-29-15
mail: mariusz.tomaszewski@polsl.pl
www: ResearchGate

Profil badawczy:

Zainteresowania naukowe i praca badawcza związane są z ideą zrównoważonego rozwoju i dotyczą szeroko pojętej ochrony środowiska. Prowadzone badania koncentrują się na biologicznych metodach oczyszczania ścieków. W szczególności na usuwaniu związków biogennych i oczyszczaniu ścieków o wysokiej zawartości azotu amonowego za pomocą procesu anammox. Obecnie realizowane projekty dotyczą wykorzystania wybranych nanomateriałów do zwiększenia aktywności bakterii anammox, jak również oceny ekotoksykologicznej wybranych nanomateriałów węglowych.

PAP Nau­ka w Pol­sce

Dane bibliograficzne od roku 2017

Wybrane publikacje:

 • Tomaszewski M., Cema G., Ciesielski S., Łukowiec D., Ziembińska-Buczyńska A.: Cold anammox process and reduced graphene oxide – varieties of effects during long-term interaction. Water Research, 156, 71-81, 2019.
 • Ziembińska-Buczyńska A., Banach – Wiśniewska, A., Tomaszewski, M., Poprawa I., Student S., Cema G.: Ecophysiology and dynamics of nitrogen removal bacteria in a sequencing batch reactor during wastewater treatment start-up. International Journal of Environmental Science and Technology, w druku, 2019.
 • Gamoń F., Tomaszewski M., Ziembińska-Buczyńska A.: Ecotoxicological study of landfill leachate treated in the ANAMMOX process. Water Quality Research Journal, 54 (2), 2019.
 • Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.: Short-term effects of reduced graphene oxide on the anammox biomass activity at low temperatures. Science of The Total Environment, 2019, 646, s. 206-211.
 • Tomaszewski M., Cema G., Twardowski T., Ziembińska-Buczyńska A.. Performance of the anammox sequencing batch reactor treating synthetic and real landfill leachate. E3S Web of Conferences, Volume 44, 2018. 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018.
 • Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.: Significance of pH control in anammox process performance at low temperature. Chemosphere, 2017, 185, 439-444.
 • Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.: Influence of temperature and pH on the anammox process: A review and meta-analysis. Chemosphere, 2017, 182, 203–214.
 • Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.: Nowe trendy w usuwaniu azotu amonowego ze ścieków: nitrytacja – anammox w niskiej temperaturze. Inżynieria Ekologiczna, 2/2017 vol. 18.
 • Cema G., Surmacz-Górska J., Gutwiński P., Ziembińska-Buczyńska A., Płonka L., Tomaszewski M.: Wykorzystanie procesu częściowej nitryfikacji Anammox w oczyszczaniu ścieków – doświadczenia w Politechnice Śląskiej. Gaz, woda i technika sanitarna, 12/90/2016, 472-475.
 • Tomaszewski M., Pypeć K., Zgórska A., Ziembińska-Buczyńska A.: Totoxicity analysis of coke wastewater treatment in rotating biological contactor and membrane bioreactors. Environmental Biotechnology. 2015, 11 (2), 34-43.
 • Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.: Wpływ wybranych parametrów fizyko-chemicznych na proces Anammox. Podstawy biotechnologii środowiskowej – trendy, badania, implementacje. T. 7. 2015, s. 212-219. ISBN 978-83- 916768-7- 5.
 • Pypeć K., Tomaszewski M., Ziembińska-Buczyńska A., Zgórska A.: Charakterystyka wybranych testów ekotoksykologicznych stosowanych w badaniu toksyczności ścieków koksowniczych. Podstawy biotechnologii środowiskowej – trendy, badania, implementacje. T. 6. 2014, s. 57-62. ISBN 978-83- 916768-6- 8.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie