A A+ A++

Marcelina Jureczko

Marcelina Jureczko

 dr inż., kierownik projektu badawczego

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska

ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice
pok. 37d

e-mail: Marcelina.Jureczko@polsl.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Marcelina-Jureczko

Zainteresowania badawcze:

 • biotechnologia środowiskowa,
 • ekotoksykologia,
 • inżynieria środowiska,
 • mikrobiologia,
 • mykologia,
 • wykorzystywanie metod biologii molekularnej w badaniach biocenoz bakteryjnych.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79997%2Cbiotechnolog-grzyby-moga-oczyszczac-srodowisko-z-lekow-przeciwnowotworowych

Najważniejsze publikacje:

 • Jureczko M., Przystaś W., Krawczyk T., Gonciarz W., Rudnicka K. White rot fungi-mediated biodegradation of cytostatic drugs - bleomycin and vincristine. J. Hazard. Mater. 2021: 407: 124632 (IF: 9.038, MNiSW: 200)
 • Jureczko M., Przystaś W. Removal of two cytostatic drugs: bleomycin and vincristine by white-rot fungi - a sorption study. J. Environ. Health Sci. Eng., 2021, DOI: 10.1007/s40201-021-00635-8 (IF: 2.179, MNiSW: 100)
 • Białowiec A., Pułka J., Styczyńska M., Kozieł J., Kalka J., Jureczko M., Felis E., Manczarski P. Is biochar from the torrefaction of sewage sludge hazardous waste? Materials 2020: 13(16): 3544 (IF: 3.057, MNiSW: 140)
 • Jureczko M., Kalka J. Cytostatic pharmaceuticals as water contaminants, Eur. J. Pharmacol., 2020: 866: 172816 (IF: 3.263, MNiSW: 100)
 • Jureczko M., Przystaś W., Urbaniak M., Banach-Wiśniewska A., Stępień Ł. Tolerance to cytostatic drugs bleomycin and vincristine by white rot fungi. Arch. Environ. Prot., 2020: 46(3): 99-104 (IF: 1.775, MNiSW: 100)
 • Jureczko M., Przystaś W. Ecotoxicity risk of presence of two cytostatic drugs: bleomycin and vincristine and their binary mixture in aquatic environment, Ecotoxicol. Environ. Saf. 2019: 172: 210-215 (IF: 4.872, MNiSW: 100)
 • Jureczko M., Ziembińska-Buczyńska A., Glińska-Lewczuk K., Burandt P., Kobus S., Lew S., Obolewski K. Dynamika sezonowych zmian bioróżnorodności bakterii w jeziorach przymorskich: Łebsko i Sarbsko, Rocz. Ochr. Środ. 2018: 20: 1830-1858 (IF: 0.563, MNiSW: 15)
 • Jureczko M., Ziembińska-Buczyńska A. Porównanie efektywności bakteriobójczego działania olejków eterycznych na szczepy wzorcowe bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, Pol. J. Cosmetol. 2017: 20(1): 81-86 (MNiSW: 7)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie