A A+ A++

Magdalena Ćwiertniewicz-Wojciechowska

Magdalena Ćwiertniewicz-Wojciechowska

 doktorant, mgr inż

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2, pok. 711 A
 44-100 Gliwice

tel. + 48 32 237 29 15
E-mail: Magdalena.Cwiertniewicz-Wojciechowska@polsl.pl

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Cwiertniewicz-Wojciechowska
ORCID: 0000-0002-1125-5688

Profil badawczy

  • Pozyskiwanie i wykorzystanie wyspecjalizowanych mikroorganizmów do usprawnienia procesów mikrobiologicznych.
  • Biodegradacja trudnorozkładalnych wielkocząsteczkowych związków organicznych.

Najważniejsze publikacje:

  • Banach-Wiśniewska Anna, Ćwiertniewicz-Wojciechowska Magdalena, Ziembińska-Buczyńska Aleksandra. Effect of temperature shifts and anammox biomass immobilization on sequencing batch reactor performance and bacterial genes abundance. Int. J. Environ. Sci. Technol. 2021 vol. 18 s. 1719-1730, 2021. (IF 2.860 MNiSW 70.0)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie