A A+ A++

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska

adiunkt, dr inż.

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska
ul. Krzywoustego 8, pok. 2.12
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237 29 18
email: katarzyna.kowalska@polsl.pl

https://orcid.org/0000-0001-7285-6623

Publikacje:

Dane bibliograficzne od roku 2017

Najważniejsze publikacje:

 • Ewa Felis, Joanna Kalka, Adam Sochacki, Katarzyna Kowalska, Sylwia Bajkacz, S. Harnisz, Ewa Korzeniewska. Antimicrobial pharmaceuticals in the aquatic environment – occurrence and environmental implications. Eur. J. Pharmacol. 2020 vol. 866, art. no. 172813, bibliogr. (IF 3.170. pkt. MNiSW 100.000)
 • Maniakova G., Katarzyna Kowalska, S. Murgolo, G. Mascolo, G. Libralato, G. Lofrano, O. Sacco, M. Guida, L. Rizzo. Comparison between heterogeneous and homogeneous solar driven advanced oxidation processes for urban wastewater treatment: pharmaceuticals removal and toxicity. Sep. Purif. Technol. 2020 vol. 236, art. no. 116249, bibliogr. 62 poz. (IF 5.107. pkt. MNiSW 140.000)
 • Kowalska Katarzyna, G. Maniakova, M. Carotenuto, O. Sacco, V. Vaiano, G. Lofrano, L. Rizzo. Removal of carbamazepine, diclofenac and trimethoprim by solar driven advanced oxidation processes in a compound triangular collector based reactor: a comparison between homogeneous and heterogeneous processes. Chemosphere 2020 vol. 238, art. no. 124665 s. 1-8, bibliogr. 45 poz. (IF 5.108. pkt. MNiSW 100.000)
 • Fiorentino A., B. Esteban, J. A. Garrido-Cardenas, Katarzyna Kowalska, L. Rizzo, A. Aguera, J. A. Sanchez Perez. Effect of solar photo-Fenton process in raceway pond reactors at neutral pH on antibiotic resistance determinants in secondary treated urban wastewate. J. Hazard. Mater. 2019 vol. 378, art. no. 120737, bibliogr. 44 poz. (IF 7.650. pkt. 200.000)
 • Kowalska Katarzyna, Ewa Felis, Adam Sochacki, Sylwia Bajkacz. Removal and transformation pathways of benzothiazole and benzotriazole in membrane bioreactors treating synthetic municipal wastewater. Chemosphere 2019 vol. 227, s. 162-171, bibliogr. 74 poz. (IF 5.108. pkt. MNiSW 100.000)
 • Gil Bożena, Barbara Słomka-Słupik, Katarzyna Kowalska, Karol Jasiński. Analysis of concrete corrosion of manhole located near source of odorous emission. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 4, s. 93-104, bibliogr. 44 poz. (IF 0.000. pkt. MNiSW 11.000)
 • Dudziak Mariusz, Edyta Kudlek, Edyta Łaskawiec, Ewa Felis, Katarzyna Kowalska, L. Garbaczewski. Elimination of bisphenol A from wastewater through membrane filtration processes. J. Ecol. Eng. 2018 vol. 19 nr 1, s. 69-74, bibliogr. 8 poz. (IF 0.000. pkt. MNiSW 12.000)
 • M Kowalski ichał, Katarzyna Kowalska, Jarosław Wiszniowski, Jolanta Turek-Szytow. Qualitative analysis of activated sludge using FT-IR technique. Chem. Pap. 2018 vol. 72 iss. 11, s. 2699-2706, bibliogr. 30 poz. (IF 1.246. pkt. MNiSW 20.000)
 • Dudziak Mariusz, Edyta Kudlek, Edyta Łaskawiec, Ewa Felis, Katarzyna Kowalska, L. Gorbaczewski. Ultrafiltracyjne doczyszczanie odpływów z oczyszczalni ścieków komunalnych. Inż. Ekol. 2017 vol. 18 nr 4, s. 40-46, bibliogr. 10 poz. (IF 0.000. pkt. MNiSW 9.000)
 • Kowalski Michał, Katarzyna Kowalska, M. Kowalska. Health benefits related to the reduction of PM concentration in ambient air, Silesian Voivodeship, Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2016 vol. 29 iss. 2, s. 209-217, bibliogr. 29 poz. (IF 0.930. pkt. MNiSW 20.000)
 • Kowalska Katarzyna, Ewa Felis. Identification of selected microorganisms from activated sludge capable of benzothiazole and benzotriazole transformation. Acta Biochim. Pol. 2015 vol. 62 no. 4, s. 935-939, bibliogr. 27 poz. (IF 1.187. pkt. MNiSW 15.000)
 • Ziembińska-Buczyńska Aleksandra, K. Miczka, Katarzyna Kowalska, Ewa Felis. Preliminary studies of benzothiazole and benzotriazole microbiological degradation by activated sludge isolates. J. Microbiol. Biotechechnol. Food Sci. 2015 vol. 5 no. 2, s. 127-131, bibliogr. 15 poz. (IF 0.000. pkt. MNiSW 5.000)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie