A A+ A++

Joanna Kalka

Joanna Kalka

 profesor nadzwyczajny, dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl.

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Śląska

ul. M. Strzody 7A
pok. 16
44-100 Gliwice

tel. + 48 32 237 28 62
email: Joanna.Kalka@polsl.pl

https://orcid.org/0000-0002-8073-6397

Publikacje:

Dane bibliograficzne od roku 2017

 • Felis Ewa, Joanna Kalka, Adam Sochacki, Katarzyna Kowalska, Sylwia Bajkacz, S. Harnisz, Ewa Korzeniewska. Antimicrobial pharmaceuticals in the aquatic environment – occurrence and environmental implications. Eur. J. Pharmacol. 2020 vol. 866, art. no. 172813, bibliogr. (IF 3.170. pkt. MNiSW 100.000)
 • Jureczko Marcelina, Joanna Kalka. Cytostatic pharmaceuticals as water contaminants. Eur. J. Pharmacol. 2020 vol. 866, art. no. 172816 s. 1-10, bibliogr. (IF 3.170. pkt. 100.000)
 • Drzymała Justyna, Joanna Kalka. Elimination of the hormesis phenomenon by the use of synthetic sea water in a toxicity test towards Aliivibrio fischeri. Chemosphere 2020 vol. 248, art. no. 126085 s. 1-7, bibliogr. 62 poz. (IF 5.108. pkt. MNiSW 100.000)
 • Turek-Szytow Jolanta, D. Marciocha, Joanna Kalka, Joanna Surmacz-Górska. Peroxide impact on the fate of veterinary drugs in fertilizers. Chem. Pap. 2019 in press, s. 1-12, bibliogr. 50 poz. (IF 1.246. pkt. MNiSW 40.000)
 • Sochacki Adam, Ewa Felis, Sylwia Bajkacz, Joanna Kalka, Joanna Kamila Michalska. Removal and transformation of benzotriazole in manganese-oxide biofilters with Mn(II) feeding. Chemosphere 2018 vol. 212, s. 143-151, bibliogr. 46 poz. (IF 5.108. pkt. 35.000)
 • Sochacki Adam, Monika Nowrotek, Ewa Felis, Joanna Kalka, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Sylwia Bajkacz, S. Ciesielski, Korneliusz Miksch. The effect of loading frequency and plants on the degradation of sulfamethoxazole and diclofenac in vertical-flow constructed wetlands. Ecol. Eng. 2018 vol. 122, s. 187-196, bibliogr. 74 poz. (IF 3.406. pkt. MNiSW 35.000)
 • Płonka Izabela, Barbara Pieczykolan, Krzysztof Barbusiński, Joanna Kalka, M. Thomas, P. Piskorz. Investigation of the efficiency of the UV/H2O2 process on the removal of dye Acid Green 16 from aqueous solutions: process optimization and toxicity assessment. Fibres Text. Estern Eur. 2017 vol. 25 iss. 6, s. 103-107, bibliogr. 35 poz. (IF 0.577. pkt. MNiSW 30.000)
 • Miksch Korneliusz, Ewa Felis, Joanna Kalka, Adam Sochacki, Justyna Drzymała. Micropollutants in the environment – occurrence, interactions and elimination. Rocz. Ochr. Środ. 2016 vol. 18 no 3, s. 1-84, bibliogr.
 • Borowska Ewa, Ewa Felis, Joanna Kalka. Oxidation of benzotriazole and benzothiazole in photochemical processes: kinetics and formation of transformation products. Chem. Eng. J. 2016 vol. 304, s. 852-863, bibliogr. 53 poz. (IF 0.705. pkt. MNiSW 15.000)
 • Marciocha Dorota, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna Surmacz-Górska. A pretreatment method for analysing albendazole by HPLC in plant material. Water Air Soil Pollut. 2013 vol. 224 iss. 8, art. 1646 s. 1-8, bibliogr. 29 poz. (IF 1.685. pkt. 25.000)
 • Kalka Joanna. Landfill leachate toxicity removal in combined treatment with municipal wastewater.Sci. World J. [online] 2012 Article ID 202897, s. 1-7, bibliogr. 32 poz. (IF 1.730. pkt. MNiSW 35.000)
 • Widziewicz Kamila, Joanna Kalka, Magdalena Skonieczna, P. Madej. The comet assay for the evaluation of genotoxic potential of landfill leachate. Sci. World J. [online] 2012 Article ID 435239, s. 1-8, bibliogr. 20 poz. (IF 1.730. pkt. MNiSW 35.000)
 • Małachowska-Jutsz Anna, Joanna Kalka. Influence of mycorrhizal fungi on remediation of soil contaminated by petroleum hydrocarbons. Fresenius Environ. Bull. 2010 vol. 19 iss. 12b, s. 3217-3223 (IF 0.716)
 • Marciocha Dorota, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Jarosław Wiszniowski, Joanna Surmacz-Górska. Oxidation of sulfamethoxazole by UVA radiation and modified Fenton reagent: toxicity and biodegradability of by-products. Water Sci. Technol. 2009 vol. 60 iss. 10, s. 2555-2562, bibliogr. 22 poz. (IF 1.094)
 • Małachowska-Jutsz Anna, Joanna Kalka, T. Baczyński. Contamination of soil by pesticide wastes a case study. Fresenius Environ. Bull. 2008 vol. 17 iss. 12b, s. 2200-2206 (IF 0.463)
 • Kalka Joanna, Aleksandra Ośliślok, Joanna Surmacz-Górska, S. Fudala-Książek. Wykorzystanie testu mikrojądrowego do oceny genotoksyczności odcieków ze składowisk odpadów. Ochr. Środ. 2008 R. 30 nr 4, s. 15-17, bibliogr. 9 poz.
 • Małachowska-Jutsz Anna, Joanna Kalka, Dorota Chromy, T. Baczyński. Evaluation of toxicity of soil samples contaminated with pesticide wastes in Sepno-Radonia 'Tomb’. Inż. Ochr. Środ. 2007 t. 10 nr 4, s. 293-307, bibliogr. 23 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka. Toxicity of imidazolium chlorides to aquatic organisms. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no.3, s. 405-409, bibliogr. 34 poz. (IF 0.353)
 • Liwarska-Bizukojc E., Korneliusz Miksch, Anna Małachowska-Jutsz, Joanna Kalka. Acute toxicity and genotoxicity of five selected anionic and nonionic surfactants. Chemosphere 2005 vol. 58 iss. 9, s. 1249-1253, bibliogr. (IF 2.297)
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka. An assessment of the toxicity of pyridinium chlorides and their biodegradiation intermediates. Environ. Int. 2003 vol. 28 iss. 8, s. 687-690. (IF 1.226)
 • Kalka Joanna, Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz Miksch. Environmental risk assessment. Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 2003 z. 48, s. 361-368, bibliogr. 20 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, E. Wiśniowska, Joanna Kalka. Toxicity of selected synthetic auxines – 2,4-D and MCPA derivatives to broad-leaved and cereal plants. CROP Prot. 2003 vol. 22 iss. 2, s. 355-360. (IF 0.764)
 • Grabińska-Sota Elżbieta, E. Wiśniowska, Joanna Kalka, B. Scieranka. Genotoxicological effects of some phenoxyherbicides and their metabolites on Bacillus subtilis M45 Rec(-) and H17 Rec(+) strains. Chemosphere 2002 vol. 47 iss. 1, s. 81-85. (IF 1.461)
 • Kalka Joanna, Korneliusz Miksch, Elżbieta Grabińska-Sota, A. Zbróg. The effects of pyrethroid insecticides on earthworms Eisenia fetida. Fresenius Environ. Bull. 2002 vol. 11 iss. 2, s. 114-117 (IF 0.309)
 • Grabińska-Sota Elżbieta, E. Wiśniowska, Joanna Kalka, G. Ścieranka. Badania nad wpływem pochodnej kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego (MCPA) na kinetykę rozkładu zanieczyszczeń przez osad czynny oraz nitryfikację. Biotechnologia 2001 nr 3, s. 208-218, bibliogr. 218 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka, E. Wiśniowska. Biodegradacja i toksyczność wybranych środków ochrony roślin. Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 4, s. 21-31, bibliogr. 26 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka, E. Wiśniewska, B. Ścieranka. Wpływ wybranych pestycydów na pracę osadu czynnego. Ochr. Środ. 2000 nr 2, s. 39-42, bibliogr. 19 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka, E. Wiśniowska. Toksyczność kwasów fenoksyoctowych MCPA I 2,4-D oraz ich pochodznych dla różnych organizmów. Inż. Ochr. Środ. 1999 t.2 nr 1, s. 83-97, bibliogr. 63 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka. Biodegradacja związków polepszających właściwości zwilżające herbicydów. Pestycydy 1997 nr 3/4, s. 93-99, bibliogr. 9 poz.
 • Kwiatkowska Kalina, Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka. Wpływ symazyny na procesy biodegradacji zachodzące w biologicznej oczyszczalni ścieków. Pestycydy 1997 nr 3/4, s. 101-107, bibliogr. 6 poz.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie