A A+ A++

Humam Ahmed

Humam Ahmed

Doktorant, mgr inż.

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2, pok. 718
44-100 Gliwice

Email: Humam.Ahmed@polsl.pl

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Humam-Ahmed
ORCID: 0000-0002-8184-6803

Zainteresowania badawcze:

  • Zanieczyszczenie środowiska
  • Oczyszczanie ścieków
  • Analiza jakości wody

Nieodpowiedzialna konsumpcja leków wiąże się z problemem ich występowania w środowisku, a to jest ściśle związane ze zjawiskiem lekooporności, które ma bardzo negatywny wpływ na organizmy żywe, w tym człowieka. Te same kwestie dotyczą leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu COVID-19, zwłaszcza tych, które są stosowane w przychodniach. Obecność leków przeciwwirusowych w naturalnych drogach wodnych jest silnie zależna od cyklu epidemii, spożycia leków przeciwwirusowych oraz warunków środowiskowych. Wspólne czynniki abiotyczne i biotyczne, takie jak natężenie przepływu wody w rzece, głębokość penetracji światła słonecznego, głębokość słupa wody, temperatura, aktywność biologiczna, turbulencje, mieszanie oraz szybkość eksfiltracji i infiltracji, mogą się znacznie zmieniać w zależności od spożycia leków przeciwwirusowych. Nasze badania mają na celu usunięcie leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu COVID-19 ze środowiska wodnego, takiego jak naturalne zbiorniki wodne i ścieki z oczyszczalni ścieków, które są uznawane za główne źródło tych leków w środowisku. Ponadto, planujemy ocenić podatność na degradację wybranych leków stosowanych w leczeniu COVID-19 w szeroko rozumianym środowisku wodnym, wykorzystując procesy inicjowane przez (sztuczne) światło słoneczne, oraz określić wpływ wybranych parametrów macierzystych na skuteczność degradacji tych leków.

Najważniejsza publikacja:

  • Ahmed H., Felis E. (2023): Drugs used in COVID-19 therapy and their effects on the environment, Desalination and Water Treatment (IF: 1.273 (2023); points of MEiN=100) (Accepted for publication; Doi: 10.5004/dwt.2023.29574).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie