A A+ A++

Filip Gamoń

Filip Gamoń

 doktorant, mgr inż

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2, pok. 711 A
 44-100 Gliwice

tel. + 48 32 237 29 15
E-mail: Filip.Gamon@polsl.pl

ResearchGate

Profil badawczy

Jednym z największych wyzwań współczesnego świata jest ochrona środowiska naturalnego przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Do takich działań zalicza się efektywne oczyszczanie ścieków ze związków azotu i fosforu. Wśród przyszłościowych metod usuwania azotu ze ścieków wymienia się proces anammox, który polega na konwersji azotu amonowego do azotu atmosferycznego z wykorzystaniem azotanów (III) jako akceptora elektronów. Proces ten jest korzystniejszy ekonomicznie oraz przyjaźniejszy dla środowiska od konwencjonalnych metod wykorzystywanych w oczyszczalniach ścieków (nitryfikacja, denitryfikacja). Z uwagi na niektóre wady procesu anammox (wolne tempo wzrostu oraz czas zdwojenia) proces ten należy chronić przed czynnikami szkodliwymi, do których coraz częściej, z uwagi na wzrastającą konsumpcję, zalicza się antybiotyki. Te mikrozanieczyszczenia, w odpowiednich stężeniach mogą powodować inhibicję procesu anammox, której wyjaśnienie będzie tematem mojej pracy doktorskiej.

Najważniejsze publikacje:

  • Gamoń Filip, Mariusz Tomaszewski, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska. Ecotoxicological study of landfill leachate treated in the ANAMMOX process. Water Qual. Res. J. Can. 2019 vol. 54 iss. 3, s. 230-241, bibliogr. (IF 0.600. pkt. MNiSW 20.000)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie