A A+ A++

Elżbieta Grabińska-Sota

Elżbieta Grabińska-Sota

profesor zwyczajny, prof. dr hab. inż. 

Adres:

Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Śląska

ul. M. Strzody 7A, pok. 7
44-100 Gliwice

tel. + 48 32 237 21 29
email: Elzbieta.G.Sota@polsl.pl

https://orcid.org/0000-0003-2439-991X

Publikacje:

Dane bibliograficzne od roku 2017

 • Zgórska A., Elżbieta Grabińska-Sota. The toxicity classyfication of hospital wastewater in relation to the criterion of their harmfulness in reference to water biocenosis. Inż. Ekol. 2019 vol. 20 nr 4, s. 5-13, bibliogr. 34 poz. (IF 0.000. pkt. 40.000)
 • Przystaś Wioletta, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota. Pleurotus ostreatus as a species with potentially high effectiveness in the removal of synthetic dyes belonging to different classes. Desalin. Water Treat. 2019 vol. 161, s. 376-386, bibliogr. 53 poz. (IF 1.234. pkt. MNiSW 100.000)
 • Przystaś Wioletta, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota. Efficiency of decolorization of different dyes using fungal biomass immobilized on different solid supports. Braz. J. Microbiol. 2018 vol. 49 iss. 2, s. 285-295, bibliogr. 69 poz. (IF 2.857. pkt. MNiSW 15.000)
 • Zabłocka-Godlewska Ewa, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota. Possibilities of obtaining from highly polluted environments: new bacterial strains with a significant decolorization potential of different synthetic dyes. Water Air Soil Pollut. 2018 vol. 229 iss. 6, art. no. 176 s. 1-13, bibliogr. 63 poz. (IF 1.774. pkt. MNiSW 25.000)
 • Jakubowska Agata, Elżbieta Grabińska-Sota. Study of the toxicity of five quaternary ammonium ionic liquids to aquatic organisms. Desalin. Water Treat. 2018 vol. 117, s. 202-210, bibliogr. 58 poz. (IF 1.234. pkt. MNiSW 20.000)
 • Zabielska-Matejuk J., A. Stangierska, Elżbieta Grabińska-Sota, K. Czaczyk, A. Drożdżyńska. Biodegradation of new ionic liquid-based wood preservatives in soil and water environments. Drewno 2016 vol. 59 no. 196, s. 5-18, bibliogr. 29 poz. (IF 0.642. pkt. MNiSW 15.000)
 • Zabłocka-Godlewska Ewa, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota. Dye decolourisation using two Klebsiella strains. Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226 iss. 1, art. 2249 s. 1-15, bibliogr. (IF 1.551. pkt. MNiSW 25.000)
 • Przystaś Wioletta, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota. Efficacy of fungal decolorization of a mixture of dyes belonging to different classes. Braz. J. Microbiol. 2015 vol. 46 no. 2, s. 415-424, bibliogr. 45 poz. (IF 0.865. pkt. MNiSW 15.000)
 • Zackiewicz Justyna, Agata Jakubowska, Elżbieta Grabińska-Sota. Toxicity of quaternary ammonium ionic liquids to aquatic organisms. Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 477-484, bibliogr. 21 poz.(IF 0.000. pkt. MNiSW 8.000)
 • Zabłocka-Godlewska Ewa, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota. Decolourisation of different dyes by two Pseudomonas strains under various growth conditions. Water Air Soil Pollut. 2014 vol. 225 iss. 2, art. 1846 s. 1-13, bibliogr. 50 poz. (IF 1.554. pkt. MNiSW 25.000)
 • Arendarczyk Anna, Agata Jakubowska, Aleksandra Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota. Toxic effects of cadmium-spiked sediments in Tubifex tubifex: enzyme biomarkers measurements. Desalin. Water Treat. 2014 vol. 52 iss. 19/21, s. 3798-3803, bibliogr. 44 poz. (IF 1.173. pkt. MNiSW 20.000)
 • Przystaś Wioletta, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota. Effectiveness of dyes removal by mixed fungal cultures and toxicity of their metabolites. Water Air Soil Pollut. 2013 vol. 224 iss. 5, art. 1534 s. 1-9, bibliogr. 25 poz. (IF 1.685. pkt. MNiSW 25.000)
 • Przystaś Wioletta, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota. Biological removal of azo and triphenylmethane dyes and toxicity of process by-products. Water Air Soil Pollut. 2012 vol. 223 iss. 4, s. 1581-1592, bibliogr. 21 poz. (IF 1.748. pkt. MNiSW 30.000)
 • Zabłocka-Godlewska Ewa, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota. Decolourization of diazo evans blue by two strains of Pseudomonas fluorescens isolated from different wastewater treatment plants. Water Air Soil Pollut. 2012 vol. 223 iss. 8, s. 5259-5266, bibliogr. (IF 1.748. pkt. MNiSW 30.000)
 • Arendarczyk Anna, Elżbieta Grabińska-Sota, Aleksandra Zgórska. Assessing toxicity of seleced ionic liquid to representatives of flora and fauna. Inż. Ochr. Środ. 2012 t. 15 nr 3, s. 225-236, bibliogr. 25 poz. (IF 0.000. pkt. MNiSW 4.000)
 • Grabińska-Sota Elżbieta. Genotoxicity and biodegradation of quaternary ammonium salts in aquatic environments. J. Hazard. Mater. 2011 vol. 195, s. 182-187, bibliogr. 21 poz. (IF 4.173)
 • Arendarczyk Anna, Aleksandra Zgórska, Elżbieta Grabińska-Sota. Toxicity of 1-heksyl-3-methylimidazolium chlorine according to selected marine and freshwater organisms. Inż. Ochr. Środ. 2011 t. 14 nr 2, s. 137-143, bibliogr. 8 poz.
 • Zgórska Aleksandra, Anna Arendarczyk, Elżbieta Grabińska-Sota. Toxicity assessment of hospital wastewater by the use of a biotest battery. Arch. Environ. Prot. 2011 vol. 37 nr 3, s. 55-61, bibliogr. 13 poz. (IF 0.444. pkt MNiSW 15.000)
 • Przystaś Wioletta, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota, M. Urbaniak. Badania zdolności wybranych szczepów grzybów ligninolitycznych do rozkładu barwników syntetycznych. Ochr. Środ. 2010 vol. 32 nr 3, s. 15-20, bibliogr. 25 poz. (IF 0.641)
 • Grabińska-Sota Elżbieta. Ekologiczna ocena zagrożenia wód zmiękczaczami tkanin. Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 7, s. 970-972, bibliogr. 12 poz. (IF 0.290)
 • Zgórska Aleksandra, Elżbieta Grabińska-Sota, Gabriela Liszczyk. Ocena oddziaływania amoniowej cieczy jonowej na organizmy glebowe. Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 11, s. 1555-1558, bibliogr. 8 poz. (IF 0.290)
 • Przystaś Wioletta, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota. Removal of azo and triphenylmethane dyes by bacterial and fungal strains, zoo- and phytotoxic effect of process byproducts. J. Biotechnol. 2010 vol. 150 suppl., s. S272-S272 (IF 2.970)
 • Grabińska-Sota Elżbieta. Wpływ czwartorzędowych soli amoniowych na pracę oczyszczalni ścieków. Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 11, s. 1437-1439, bibliogr. 12 poz. (IF 0.290)
 • Zabłocka-Godlewska Ewa, Wioletta Przystaś, Elżbieta Grabińska-Sota. Decolourization of triphenylmethane dyes and ecotoxicity of their end products. Environ. Prot. Eng. 2009 vol. 35 nr 1, s. 161-169, bibliogr. 21 poz. (IF 0.276)
 • Przystaś Wioletta, Ewa Zabłocka-Godlewska, Elżbieta Grabińska-Sota. Participation of bacterial strains and fungi in removal of triphenylmethane dyes. Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 5, s. 551-553, bibliogr. 20 poz. (IF 0.254)
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Adrian Dmuchowski.Wpływ amoniowej cieczy jonowej na pracę biologicznej oczyszczalni ścieków. Przem. Chem. 2008 t. 87 nr 4, s. 388-391, bibliogr. 7 poz. (IF 0.254)
 • Grabińska-Sota Elżbieta. Influence of new wood preservatives on the plant Sinapis alba. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 1, s. 163-167, bibliogr. 20 poz. (IF 0.353)
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka. Toxicity of imidazolium chlorides to aquatic organisms. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 no. 3, s. 405-409, bibliogr. 34 poz. (IF 0.353)Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka. An assessment of the toxicity of pyridinium chlorides and their biodegradiation intermediates. Environ. Int. 2003 vol. 28 iss. 8, s. 687-690 (IF 1.226)
 • Kalka Joanna, Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz** Miksch. Environmental risk assessment. Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 2003 z. 48, s. 361-368, bibliogr. 20 poz.
 • Nalecz-Jawecki G., Elżbieta Grabińska-Sota, P. Narkiewicz. The toxicity of cationic surfactants in four bioassays. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2003 vol. 54 iss. 1, s. 87-91 (IF 0.983)
 • Grabińska-Sota Elżbieta, E. Wiśniowska, Joanna Kalka. Toxicity of selected synthetic auxines – 2,4-D and MCPA derivatives to broad-leaved and cereal plants. CROP Prot. 2003 vol. 22 iss. 2, s. 355-360 (0.764)
 • Grabińska-Sota Elżbieta, E. Wiśniowska, Joanna Kalka, B. Scieranka. Genotoxicological effects of some phenoxyherbicides and their metabolites on Bacillus subtilis M45 Rec(-) and H17 Rec(+) strains. Chemosphere 2002 vol. 47 iss. 1, s. 81-85 (IF 1.461)
 • J Kalka oanna, Korneliusz Miksch, Elżbieta Grabińska-Sota, A. Zbróg. The effects of pyrethroid insecticides on earthworms Eisenia fetida. Fresenius Environ. Bull. 2002 vol. 11 iss. 2, s. 114-117 (IF 0.309)
 • Grabińska-Sota Elżbieta, D. Witecy. Toxic influence of new wood preservatives on plants growth. Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 4, s. 27-32, bibliogr. 10 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, E. Wiśniowska, Joanna Kalka, G. Ścieranka. Badania nad wpływem pochodnej kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego (MCPA) na kinetykę rozkładu zanieczyszczeń przez osad czynny oraz nitryfikację. Biotechnologia 2001 nr 3, s. 208-218, bibliogr. 218 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka, E. Wiśniowska. Biodegradacja i toksyczność wybranych środków ochrony roślin. Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 4, s. 21-31, bibliogr. 26 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka, E. Wiśniewska, B. Ścieranka. Wpływ wybranych pestycydów na pracę osadu czynnego. Ochr. Środ. 2000 nr 2, s. 39-42, bibliogr. 19 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka, E. Wiśniowska. Toksyczność kwasów fenoksyoctowych MCPA i 2,4-D oraz ich pochodnych dla różnych organizmów.Inż. Ochr. Środ. 1999 t. 2 nr 1, s. 83-97, bibliogr. 63 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, M. Janosz-Rajczyk. Evalution of the toxicity of imidazolium chlorides and the products formed as a result of biological decay. Inż. Ochr. Środ. 1998 T. 1 nr 1, s. 15-24, bibliogr. 12 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Joanna Kalka. Biodegradacja związków polepszających właściwości zwilżające herbicydów. Pestycydy 1997 nr 3/4, s. 93-99, bibliogr. 9 poz.
 • Janosz-Rajczyk Marta, Elżbieta Grabińska-Sota, E. Litwin. Kooksydacja wybranych niejonowych substancji powierzchniowo czynnych Biotechnologia 1997 nr 1, s. 117-130, bibliogr. 8 poz.
 • Janosz-Rajczyk Marta, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław Jurkiewicz, G. Bekierz. Podatność na biodegradację produktów wspomagających proces flotacji węgla. Chemik 1997 R. 50 nr 3, s. 73-77, bibliogr. 20 poz.
 • Kwiatkowska Kalina, Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka.Wpływ symazyny na procesy biodegradacji zachodzące w biologicznej oczyszczalni ścieków. Pestycydy 1997 nr 3/4, s. 101-107, bibliogr. 6 poz.
 • Janosz-Rajczyk Marta, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław Jurkiewicz. Biodegradacja całkowita wybranych dipolioksyetylenoalkiloamin. Arch. Ochr. Środ. 1995 vol. 23 nr 3/4, s. 105-123, bibliogr. 13 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta. Biologiczny rozkład chlorków n-alkilotiometylopirydyniowych. Chemik 1995 R. 48 nr 4, s. 108-111, bibliogr. 14 poz.
 • Grabińska-Sota Elżbieta, Marta Janosz-Rajczyk, M. Bienia. Ocena toksyczności dipolioksyetylenoalkiloamin i pośrednich produktów biodegradacji tych substancji. Biotechnologia 1994 nr 2, s. 75-87, bibliogr. 15 poz.
 • Janosz-Rajczyk Marta, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław Jurkiewicz, G. Bekierz. Podatność na biodegradację składników cieczy hydraulicznych. Gaz Woda 1994 t. 68 nr 6, s. 169-171, bibliogr. 13 poz.
 • Janosz-Rajczyk Marta, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław Jurkiewicz, Janina* Tarniowy, Michał Szendzielorz. Methane fermentation and microbiological reduction of sulphates exemplified on liquid industrial wastes. Arch. Ochr. Środ. 1991 nr 2, s. 81-90, bibliogr. 15 poz.
 • Elżbieta Grabińska-Sota. Zagrożenie środowiska ze strony substancji powierzchniowo czynnych Chemik 1990 R. 43 nr 11, s. 279-281, bibliogr. 16 poz.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie