A A+ A++

Anna Węgrzyn

Anna Węgrzyn

Kierownik - Biuro Obsługi Studentów
Centrum Obsługi Studiów
Dr inż.

Adres:

Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Śląska
Dziekanat

ul. Konarskiego 18A, pok. 120A
44-100 Gliwice

tel. + 48 32 237 17 10
email: Anna.Wegrzyn@polsl.pl

Wykształcenie:

 • 2001 – 2004 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; specjalizacja: biotechnologia roślin i mikroorganizmów, Katedra Biochemii, licencjat
 • 2004 – 2006 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; specjalizacja: biotechnologia roślin i mikroorganizmów, Katedra Biochemii, magister
 • 2006 Stypendium w ramach programu Socrates/Erasmus, University of Bayreuth, Niemcy
 • 2006 – 2011 Studia doktoranckie w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
 • 24.10.2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych
 • 2012 – 2014 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, stanowisko: asystent
 • Od 2014 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, stanowisko: adiunkt

Profil badawczy:

 • mikrobiologiczne przemiany ksenobiotyków,
 • wykorzystanie metod biologii molekularnej (FISH, PCR-DGGE) w badaniu próbek środowiskowych,
 • badanie bioróżnorodności endofitów bakteryjnych obecnych w tkance korzeniowej roślin eksponowanych na działanie farmaceutyków – współpraca z Helmholtz Zentrum Muenchen, Niemcy

Publikacje:

 • Sauvętre A., Anna Węgrzyn, L. Yang, G. Vestergaard, Korneliusz** Miksch, K. Schroder, V. Radl. Enrichment of endophytic Actinobacteria in roots and rhizomes of Miscanthus x giganteus plants exposed to diclofenac and sulfamethoxazole. Environ. Sci. Pollut. Res. 2020 in press, s. 1-13, bibliogr. (IF 2.914. pkt. MNiSW 70.000)
 • Węgrzyn Anna, Ewa Felis. Isolation of bacterial endophytes from phalaris arundinacea and their potential in diclofenac and sulfamethoxazole degradation. Pol. J. Microbiol. 2018 vol. 67 no. 3, s. 321-331, bibliogr. 57 poz. (IF 0.776. pkt. MNiSW 15.000)
 • Magiera Sylwia, A. Piwowarczyk, Anna Węgrzyn. A study of the enantiospecific degradation of ibuprofen in model aqueous samples using LLME-HPLC-DAD. Anal. Methods 2016 vol. 8 iss. 43, s. 7789-7799, bibliogr. 27 poz. (IF 1.900. pkt. MNiSW 25.000)
 • Węgrzyn Anna, M. Machura, Sebastian Żabczyński. Possibility for removal of contrast agents from wastewater. Ochr. Środ. 2015 vol. 37 nr 1, s. 55-63, bibliogr. 80 poz. (IF 0.425. pkt. MNiSW 15.000)
 • Węgrzyn Anna, K. Żukrowski. Biotechnological applications of archaeal extremozymes. Chemik 2014 R. 68 nr 8, s. 710-722, bibliogr. 38 poz. (IF 0.000. pkt. MNiSW 8.000)
 • Węgrzyn Anna, Sebastian Żabczyński. Monitoring of bacterial biodiversity in anaerobic membrane bioreactors (AnMBRs) dealing with wastewater containing x-ray contrast media compounds. Environ. Prot. Eng. 2014 vol. 40 nr 1, s. 151-164, bibliogr. 27 poz. (IF 0.652. pkt. MNiSW 15.000)
 • Węgrzyn Anna. GMO on our table – progress or catastrophe? Chemik 2011 R. 65 nr 12, s. 1295-1300, bibliogr. 14 poz.
 • Węgrzyn Anna. Micromasters of the earth. Chemik 2011 R. 64 nr 11, s. 1182-1189, bibliogr. 32 poz.
 • Węgrzyn Anna. Microbial arms race. Chemik 2010 R. 64 nr 10, s. 10/662-13/665, bibliogr. 13 poz.
 • Węgrzyn Anna, Korneliusz Miksch. The impact of bioaugmentation on fats, oils and greases (FOGs) degradation and activated sludge
 • Raszka Anna, Aleksandra Ziembińska, Anna Wiechetek. Metody i techniki biologii molekularnej w biotechnologii środowiskowej. Czas. Tech., Ś 2009 R. 106 z. 2-Ś, s. 101-114, bibliogr. 26 poz.
 • Wiechetek Anna, Jolanta Turek-Szytow, Dariusz Choiński, M. Georgi, Korneliusz Miksch. Influence of substrate on fluctuation of lipolytic activity and parameters of activated sludge. Biotechnologia 2008 nr 3, s. 159-173, bibliogr. 21 poz.
 • Wiechetek Anna, I. Greń, U. Guzik. Wpływ trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) na zdrowie człowieka i środowisko. Chemik 2008 R. 61 nr 11, s. 623-626, bibliogr. 19 poz.
 • Wiechetek Anna, Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz Miksch, Dariusz Choiński. Hydroliza enzymatyczna substancji tłuszczowych zawartych w ściekach. Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. XXVII-XXVIII, bibliogr. 8 poz.

Podręczniki:

 • Ziembińska Aleksandra, Anna Węgrzyn. Laboratorium mikrobiologiczne. Wybrane ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i stosowanej. Wyd. 2. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013
 • Ziembińska Aleksandra, Anna Lalik, Anna Węgrzyn. Markery molekularne. Podstawy dla studentów kierunków technicznych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011
 • Ziembińska Aleksandra, Anna Wiechetek. Laboratorium mikrobiologiczne. Wybrane ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i stosowanej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010
 • Felis Ewa, Dorota Marciocha, Korneliusz Miksch, Lesław Płonka, Anna Raszka, Anna Wiechetek. Biochemia. Ćwiczenia laboratoryjne. Praca zbiorowa. Pod red. Korneliusza Mikscha. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009

Współpraca z Research Unit Environmental Genomics (EGEN) Helmholtz Zentrum Muenchen, Niemcy:

 • COST Action: ES1202 (Water_2020); ECOST-STSM-ES1202-010316-076071; STMS date 1.03 – 30.04; STSM title: Endophytic bacterial diversity in roots of Miscanthus in wetlands treating wastewater containing pharmaceuticals

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie