A A+ A++

Projekt

Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment

Zespół pracowników Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej pod kierownictwem dr hab. inż. Violetty Sokoły-Szewioły, prof. PŚ realizuje europejski projekt  „Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment” finansowany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, przy współfinansowaniu MNiSW. Politechnika Śląska jest partnerem w konsorcjum, które tworzą wymienione poniżej instytucje:

 1. Główny Instytut Górnictwa,
 2. Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres - Francja,
 3. DMT-gesellschaft Fur Lehre Und Bildung MBH – Niemcy,
 4. Helholtz Zentrum Potsdam Deutschesgeoforschungszentrum GFZ – Niemcy,
 5. Institute of Geonics of AS CR – Czechy,
 6. Green Gas DPB AS – Czechy,
 7. Diamo Statni Podnik – Czechy,
 8. Institut national de l'environnement industriel et des risques Ineris – Francja,
 9. Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA.

Okres realizacji projektu: 1.09.2020r. – 31.08.2023r.

Politechnika Śląska będzie uczestniczyła w realizacji pakietów prac zaplanowanych w ramach projektu, pełniąc funkcję lidera w jednym z zadań.

Główne cele projektu to:

 • analiza doświadczeń głównych krajów europejskich ze spuścizną górnictwa węglowego (Polska, Francja, Niemcy, Czechy) przy użyciu tych samych narzędzi
  i metodologii oraz sformułowanie ponadnarodowych kryteriów postępowania
  z zagrożeniem pogórniczym przejawiającym się wstrząsami sejsmicznymi,
 • zbadanie i wybór metod aktualizacji i planów długoterminowego monitoringu terenów pogórniczych w celu złagodzenia ryzyka sejsmicznego w trakcie i po zamknięciu kopalni,
 • pomoc regionom górniczym w rozwoju ich działalności gospodarczej i społecznej
  z uwzględnieniem tworzenia dynamicznych map ryzyka.

Szczegółowe informacje na stronie głównej projektu:  PostMinQuake | RFCS project:  https://postminquake.eu/

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie