A A+ A++

KIERUNEK: INŻYNIERIA  BEZPIECZEŃSTWA

cyberbezpieczeństwo 1.pngbezpieczeństwo znaczki.jpgpowódź 2.jpg

Kształcenie odbywa się na 2 ścieżkach dyplomowania na studiach inżynierskich i 3 specjalnościach na studiach magisterskich. Są to: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe, Cyberbezpieczeństwo (tylko studia magisterskie). Przez pierwsze cztery semestry I stopnia studiów występują wspólne treści programowe. Na piątym semestrze następuje wybór ścieżki dyplomowania.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia (3 semestralnych magisterskich).

Absolwenci studiów, w zależności od ukończonej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w działach BHP zakładów przemysłowych, w strukturach zarządzania kryzysowego oraz instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Plan studiów I stopnia od semestru letniego 2020/2021 W podziale na ścieżki dyplomowania Pobierz
Plan studiów II stopnia od semestru letniego 2020/2021 W podziale na specjalności realizowane na Wydziale RG Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie