A A+ A++
photo
Autor: Katarzyna Tobór-Osadnik Publikacja: 12.04.2021 Aktualizacja: 12.04.2021

Zmarł dr inż. Stefan Musioł

Dr inż. Stefan Musioł był długoletnim pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Górniczym (później Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej w Instytucie Eksploatacji Złóż. W latach 1986 - 2002 pracował w przemyśle, będąc jednocześnie zatrudnionym w Politechnice Śląskiej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Posiadał zatwierdzenie osoby dozoru wyższego na stanowisko głównego inżyniera górniczego. Decyzją Ministra Gospodarki RP został uhonorowany stopniem Dyrektora Górniczego II stopnia. Jego działalność zawodowa zarówno na Uczelni, jak i w przemyśle górniczym związana była w dużej mierze z realizacją opracowań, opinii i ekspertyz dotyczących eksploatacji złóż w warunkach występującego zagrożenia tąpaniami i wymagających ochrony obiektów na powierzchni.

Dr inż. Stefan Musioł  w latach 1982 - 1989 był członkiem Komisji Górniczej Komitetu Górnictwa PAN Oddział w Katowicach. Od 1976 r. był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
a od roku 2002 rzeczoznawcą Wyższego Urzędu Górniczego ds. ruchu zakładu górniczego z listy  Prezesa WUG. Za działalność zawodową został uhonorowany: Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Złotą Odznaką Zasłużonemu dla województwa katowickiego (1983), Honorową Szpadą Górniczą (1970), Srebrną Odznaka Honorowa NOT (1986), Odznaką Honorową Zasłużony dla Górnictwa (2007), Odznaką Honorową Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2006). Był laureatem nagrody zespołowej „Wicemistrz Techniki 1985” Zarządu Głównego NOT (1985) i nagrody zespołowej I st. Rady Wojewódzkiej NOT (1985 r).
Za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej został uhonorowany dwukrotnie nagrodą indywidualną Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1976 i 1978) oraz siedmiokrotnie nagrodą JM Rektora Politechniki Śląskiej. Został laureatem konkursu „Złotej Kredy” w roku 2006 (II miejsce).

W naszej pamięci zostanie zapamiętany jako wychowawca młodzieży, zawsze uśmiechnięty, służący swoją wiedzą młodym adeptom sztuki górniczej, promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich  prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.


Pogrzeb śp. dr. inż. Stefana Musioł
rozpocznie się w dn. 13 kwietnia 2021 r. (wtorek)

w Bytomiu Sucha Góra/Stroszek o godz. 09.00

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020
1 z 1

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie