A A+ A++
photo
Autor: Katarzyna Tobór-Osadnik Publikacja: 18.02.2021 Aktualizacja: 04.03.2021

Projekt Erasmus + realizowany na WGIBiAP

Dwa projekty koordynowane przez naukowców z Politechniki Śląskiej uzyskały dofinansowanie w ramach akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego, w tym 1 na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Konkurs był organizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Gospodarka odpadami w przemyśle wydobywczym
 
Projekt, któremu przyznano dofinansowanie, jako swój cel zakłada stworzenie narzędzia szkoleniowego, z którego będą mogli korzystać studenci.  Projekt pt. „Strategic partnership for fostering circular economy approach in extractive industry related study programme” („Partnerstwo strategiczne na rzecz promowania podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym w programach studiów związanych z przemysłem wydobywczym”) jest koordynowany przez dr. hab. inż. Marcina Lutyńskiego, prof. PŚ. — Dążymy do opracowania kompleksowej platformy szkoleniowej, która będzie pomocna w modyfikacji i aktualizacji programów edukacyjnych związanych z przemysłem wydobywczym o najnowszą i praktyczną wiedzę. Wiedza ta jest związana z efektywnym zastosowaniem zasad gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym (ang. circular economy) — wyjaśnia naukowiec.
 
Przedsięwzięcie stanowi przykład współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także współpracy w skali międzyuczelnianej. Jego partnerami są: Montanuniversitaet Leoben (Austria), TU Delft (Holandia), Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania) oraz Technical University of Tallin (Estonia). — Niezmiernie istotnym wsparciem projektu jest udział dwóch partnerów przemysłowych JSW Innowacje S.A. oraz COBANT Group S.A., a także organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Skład konsorcjum pozwala na bardzo szerokie podejście do problematyki gospodarki odpadami w przemyśle wydobywczym, zaczynając od kopalin energetycznych, w tym ropy, gazu, łupków bitumicznych i węgla, kończąc na kopalinach pospolitych oraz metalicznych — podkreśla prof. Marcin Lutyński. — Realizacja projektu pozwoli stworzyć europejską platformę, której efekty będą mogły być łatwo transponowane do programów nauczania szkół wyższych. Umożliwi też zacieśnienie współpracy Politechniki Śląskiej z uczelniami europejskimi o podobnym profilu nauczania przy jednoczesnym wsparciu firm stosujących innowacyjne rozwiązania procesowe. W przyszłości pozwoli to na kształcenie inżynierów, którzy zostaną zaznajomieni z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym i będą potrafili ją zastosować dla dobra Europy — dodaje.
Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020
1 z 1

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie