A A+ A++

Podobszary Badawcze

Priorytetowy Obszar Badawczy Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych (POB2)

Podobszary POB2

Ze względu na bardzo szeroki zakres prac prowadzonych w tym zakresie na Politechnice Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych zdefiniowano kilka podobszarów.

 
Podobszar badawczy

Obraz cyfrowy

Analiza obrazu to prawdopodobnie dziedzina w której w ostatnich latach dokonał się największy postęp, szczególnie jeśli chodzi o zastosowania sieci głębokich. Wystarczy zauważyć, że współczesne modele przewyższają już ludzi w zadaniach takich jak klasyfikacja obrazów czy rozpoznawanie twarzy. Nic więc dziwnego, że podobszar ten jest bardzo licznie reprezentowany na Politechnice Śląskiej

photo
Podobszar Badawczy

Dźwięk i wibracje

Analiza dźwięku to kolejny bardzo obiecujący obszar badawczy. W ramach tego obszaru prowadzone są badania dotyczące rozpoznawania mowy czy muzyki. Do innych istotnych zastosowań można zaliczyć przeciwdziałanie nadmiernemu hałasowi przez jego aktywne tłumienie czy analiza dźwięku w celu wykrywania uszkodzeń urządzeń.  Zagadnienia te są intensywnie rozwijane w ramach prac naukowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej.

photo
Podobsza Badawczy

Rozwój metod sztucznej inteligencji i inżynieria wiedzy

Istnieje wiele metod i algorytmów wykorzystywanych w zadaniach symulujących sztuczną inteligencję. Jednak nowe zadania i możliwości wymagają ich ciągłego rozwoju. Prace w tym zakresie są prowadzone na Politechnice Śląskiej. Dotyczą one rozwoju teoretycznych podstaw metod sztucznej inteligencji.

photo
Podobszar Badawczy

Cyberbezpieczeństwo

W erze cyfrowej coraz więcej kluczowych dla bezpieczeństwa danych przechowywanych jest tylko w postaci cyfrowej. Rosnąca ilość danych powoduje, że nie jest już możliwe poleganie przy ich ochronie wyłącznie na zasobach ludzkich. Konieczne jest stworzenie inteligentnych algorytmów, które będą potrafiły analizować i wykrywać ataki przestępców a także zabezpieczać dane. Prace nad tymi zagadnieniami są intensywnie rozwijane na Politechnice Śląskiej

photo
Podobszar Badawczy

Bioinformatyka i medycyna

Medycyna jest obszarem w którym metody sztucznej inteligencji uzyskują coraz większe znaczenie. Komputery coraz częściej wspomagają lekarzy w podejmowaniu decyzji. Podobnie analiza danych biologicznych (np. genomów czy białek) byłaby w dzisiejszych czasach zupełnie niemożliwa bez pomocy specjalnych algorytmów. Na Politechnice ten obszar rozwija się bardzo dynamicznie.

photo
Podobszar Badawczy

Urządzenia i procesy technologiczne oraz sieci komputerowe

Kolejnym ważnym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest sterowanie i analiza procesów technologicznych. Można tu wymienić całe spektrum zastosowań od analizy procesów chemicznych i fizycznych po analizę i sterowanie sieciami komputerowymi.

photo
Podobszar Badawczy

Serie czasowe w analizie ruchu i analityce biznesowej

Serie czasowe to specjalny rodzaj danych w których analizie znaczenie ma nie tylko aktualna postać obiektu ale także historia jego zmian. Przykładem takich danych są dane dotyczące analizy trendów czy analizy ruchu. Naukowcy zatrudnieni na Politechnice mają duże doświadczenie w analizie tego typu danych, w szczególności ruchu człowieka.

photo
Podobszar Badawczy

Aspekty społeczne i etyczne sztucznej inteligencji

Algorytmy sztucznej inteligencji są też coraz częściej wykorzystywane do analizy procesów społecznych – na przykład modelowania zachowań tłumu. Wobec stale zwiększającej się wokół nas obecności sztucznej inteligencji nie należy zapominać o jej wpływie na życie człowieka. Należy przy tym pamiętać także o wymiarze etycznym tego wpływu.

photo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie